Ole André Oftebro (t. h.) og kollega Kyrre W. Kielland i Kluge Advokatfirma under et tidligere arrangement i regi Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Erik Andersen

SNAKKET OM REGRESS

– Serviceteknikerne er leverandørenes forlengede arm. De skal drive med god kundeservice og samtidig ivareta leverandørens og handleres interesser ovenfor forbrukerne.

Det sier advokatfullmektig Kyrre W. Kielland fra advokatfirmaet Kluge. Sammen med dommerfullmektig Ole Andrè Oftebro holdt han et innlegg med tittelen Regresskrav – kjøpsrettslig mangel eller sikkerhetsmangel? De to juristene la stor vekt på hvordan alle typer skriftlig utsagn i rapporter om en feil eller mangel utformes slik at de ivaretar serviceteknikernes funksjon på en best mulig måte.

– Det er to hovedfallgruver: det ene går på upresis bruk av juridiske termer, spesielt når det gjelder utformingen av begreper det knytter seg spesielle juridiske virkninger til. Det andre er å spekulere i årsaksforhold. Det siste ser vi ofte at begås feil i, sier Kielland.

Når det gjelder regresskrav, er utviklingen at forsikringsselskapene stadig oftere snur seg mot leverandøren. Forut for dette har de ofte foretatt større utbetalinger til forbrukere for å lette feil eller mangler. Dette er god kundeservice for forsikringsselskapene. Deretter krever selskapene utbetalingene fullstendig dekket av leverandørene.

– Betyr dette at serviceteknikerne i fremtiden bør spesialutdanne seg innen jus?

– Jeg tror ikke de trenger spesialutdanning, men det er viktig å gjøre teknikerne oppmerksom på de feller og farer som ligger der, samt at de alltid kan ta kontakt med leverandøren for å få informasjon om hvordan de skal forholde seg i hvert enkelt tilfelle, sier Oftebro.

Til toppen