Produktsjef Johan Marius Setsaas viser både spesialantenner og mottakerboks for digitale bakkesendinger, som Aurora kan levere fra september.

Spesialantenner skal gi dekning utenfor kartet

– Vi er klare med TV-bokser, og våre spesialantenner vil gi mottak også utenfor dekningskartet til det digitale bakkenettet.

Det sier produktsjef Johan Marius Setsaas i Aurora-gruppen. Han ønsker å komme inn hos RiksTV snarest mulig.

Aurora har store forventninger til det digitale bakkenettet. Gruppen har samarbeidet med sine leverandører om å få fram bokser tilpasset alle krav fra NTV.

– Dette er ikke noe som skjer over natten. Som vi vet starter de digitale sendingene i september men nedslukkingen ligger foreløpig et godt stykke fremover i tid, sier Setsaas.

Setsaas legger vekt på de nye mulighetene og kvaliteten som bakkenettet vil gi for TV-sendingene. Derfor tror han at en del seere vil kjøpe bokser på et tidlig stadium mens andre vil vente helt til tidspunktet for slukkingen av det analoge nettet.

Klare i september

– Vi har vært tidlig på banen når det gjelder TV-bokser, gjort avtale med RiksTV og fått de tekniske spesifikasjonene. Det har ikke vært aktuelt for Aurora å gå inn som samarbeidspartner med RiksTV på dette feltet. Men vi har nå utviklet våre egne bokser. Den første modellen er klar, og den har Conax tilgangsløsning. Denne ligger til godkjenning hos RiksTV, så får vi se hva som skjer senere. Vi har produksjonsmuligheter til å levere boksene allerede fra september. Denne leveringen er helt uavhengig av de tre samarbeidspartnerne RiksTV så langt har valgt, sier Setsaas.

Aurora har informert ledende kjeder om at det kommer en ny og uavhengig boks. Sammen med Aurora vil det være en stor internasjonal leverandør på satellittbokser. Flere av kjedene synes at dette er meget interessant, forteller Setsaas. I begynnelsen av neste år kommer bokser med harddisk fra samme fabrikant, mens NHP er med allerede fra første typen av bokser. Det samme gjelder egenskaper for mottaking av HD-sendinger.

Spesialantenner

Aurora har lenge vært en stor leverandør av antenner, og nå får gruppen også antenner tilpasset de digitale sendingene. Som kjent kan man bruke tradisjonelle UHF Yagi-antenner for å ta imot de digitale sendingen, men Aurora kommer også med antenner som er spesialtilpasset for digitalt mottak. Disse antenne har større forsterkning og mindre åpningsvinkel enn UHF-antenner av Yagi-type.

– Med digitale sendinger vil du enten ha signal eller ingenting. De spesialbygde antennene vil i mange tilfeller være gode nok der Yagi-antennen ikke strekker til. Jeg vil faktisk garantere at du får dekning med slikt utstyr selv om du bor i områder som er hvite på dekningskartet, det vil si som har usikker eller dårlig dekning, sier Setsaas.

Aurora kommer til å gå massivt ut med informasjon om antennetilbudet sitt og vil også komme med aktive antenner. Aktive og kombinerte aktive/passive antenner vil kunne løse de aller fleste problemene med mottaking fra det digitale bakkenettet, mener Setsaas.

Til toppen