– Slike plakater vil folk i Oslo finne på trikker og t-bane, sier kommunikasjonssjef Åshild Indresøvde. Foto: Erik Andersen.

SPØR OSS OM TEKNOTRØBBEL

Den siste uken i oktober ble folk på trikker og t-baner i Oslo oppfordret til å kontakte Elkjøp med spørsmål om teknoproblemer.

Hvert år de siste årene har Elkjøp gjennomført en undersøkelse om folks oppfatning og bruk av ny teknologi innen elektronikk. Resultatet avdekker blant annet stort behov for informasjon og usikkerhet om bruken og mulighetene stadig mer avanserte produkter har.

– Hovedhensikten med undersøkelsen er å fange opp folks oppfatning av disse spørsmålene og å kartlegge hvordan folk har det hjemme, for eksempel hvilke produkter de har og hvor mange de har av hver type, sier Åshild Indresøvde, kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic AS.

Andre spørsmål er hva folk bruker produktene til, hvor de er plassert i hjemmet, hvordan man får tak i film og spill og om det er kjøp i butikk eller nedlasting fra nett.

– Dette er bakgrunnen for at vi startet med denne undersøkelsen i 2008. Vi har hatt den hvert år siden da, og den går på alle typer produkter vi selger, sier hun.

Undersøkelsen ble gjort på nett av 1.500 respondenter i flere land i Norden.

Greit å spørre

I år bestemte Elkjøp-ledelsen seg for bareå gjennomføre en liten del av denne undersøkelsen. Spørsmålene er konsentrert om oppfatningen av teknologiens vanskelighetsgrad. Dette blir et av flere temaer i ulike delundersøkelser, forklarer Indresøvde. Grunnen til oppdelingen er at kjedeledelsen vil arbeide mer intensivt med hver del av undersøkelsen.

–Utviklingen er tydelig i retning av at flere og flere strever med å ta i bruk ny funksjonalitet og teknologi. Tre av fire sier at de har produkter som har flere funksjoner enn de klarer å bruke. Mange har produkter hjemme som de aldri har brukt, fordi de ikke vet hvordan de fungerer, sier Indresøvde.

Hun sier at Elkjøp nå vil hjelpe folk i teknotrøbbel. Elkjøpønsker at folk skal ta kontakt på Facebook, på kjedens nettsted, i butikkene eller kundesentrene og fortelle om de problemene de har og ikke minst få hjelp.

– Det kan vi gi nærmest døgnet rundt, sier Indresøvde.

For å spre kunnskapen om at ”det er helt greit å spørre”, lanserte Elkjøp siste uken i oktober en kampanje om teknotrøbbel. Reisende på trikker og t-bane i Oslo kunne da finne plakater med temaer fra undersøkelsen.

– På denne måten når vi ikke bare egne kunder, men får fortalt enda flere at de gjerne kan spørre oss om de havner i teknotrøbbel, sier Indresøvde.

Eksempel på tekstene er at 62 prosent sier de gjerne vil ha opplæring i hvordan de kan utnytte sine elektroniske produkter bedre. En annen plakat konstaterer at 35prosent har et elektronisk produkt de aldri har brukt fordi de ikke vet hvordan det fungerer.

50 millioner

I år vil Elkjøp alene bruke 50 millioner kroner på opplæring og utdanning av produktspesialister i butikkene. Kjeden har også opprettet egen Facebook-side der mange produktspesialister fra butikkene svarer. I tillegg blir det arbeidet med å legge ut mye mer informasjon enn tidligere på kjedens nettsted.

– Det er viktig for oss å fange opp hvor fornøyde folk er med produktene i bransjen. Vi ønsker å fange opp meninger fra alle, både våre kunder og andre. En slik undersøkelse gir også en god pekepinn på hvilket produktutvalg vi skal satse på innen hver hovedgruppe, sier Indresøvde.

Som eksempel tar hun elektroniske produkter på baderom, der det er spesielle krav til produktenes kvalitet og holdbarhet i et slikt miljø. Hvis mange ønsker for eksempel en TV eller radio på badet, vil Elkjøp ta hensyn til det i produktutvalget sitt. En viktig del av undersøkelsen er også hvor mye folk er opptatt av miljø og energiforbruk. I den forbindelse blir de spurt om de er villige til å betale mer for et energivennlig produkt.

– Pris er jo blitt mer og mer viktig i konkurransesammenheng innen bransjen. Undersøker dere også dette?

– Pris er jo kjempeviktig, og publikum kan veldig lett undersøke prisene hos de forskjellige aktørene. Skal vi vinne kundene, må vi være best på pris, sier hun.

I undersøkelsen spør Elkjøp hvor mye folk er opptatt av pris i forhold til kvalitet, opplevelse og brukervennlighet. Meningen er å finne ut hva kunden legger mest vekt på når de skal velge et produkt. I tillegg arbeider kjeden altså intensivt med hvordan kundene kan få mest mulig glede av det de kjøper.

– Et eksempel er jo det på plakaten med at 35 prosent av de spurte har et produkt de aldri har brukt fordi de ikke vet hvordan det virker. Dette skal vi ta grep for å løse.

Til toppen