Niels Leibbrandt, leder av den europeiske BDAPromotion Committee, presenterte svært oppløftende tall for BD. Formatet er en større suksess enn DVD var på samme tid. Foto: Stian Sønsteng

STADIG STERKERE BD

Videomarkedet blir stadig mer blått, var budskapet til Blu-ray Disc Association (BDA) på IFA.

Stikkordene fremover er et ekstremt godt utvalg av spillere, hvorav brorparten har BD-Live, noe som muliggjør nye funksjoner. På trappene er også en 3D-versjon av Blu-rayDisc-formatet (BD).

Victor Matsuda, leder av Global Blu-rayDisc Association Promotion Committee og direktør for BD hos Sony USA, var møteleder for pressemøtet på IFA. Han innledet med å si at 2009 har vært et gjennombruddsår for BD.

– Vi har sett formatet nå en kritisk masse blant forbrukerne, slo Matsuda fast.

Nederlandske Niels Leibbrandt, leder av den europeiske BDAPromotion Committee, mener at veksten i hovedsak skyldes tre faktorer: at utvalget av filmer og spillere nå er stort, at forbrukerne ønsker å se HD-bilder samt ekstramulighetene BD tilbyr filmseerne. Leibbrandt opplyste at BD-formatet nå støttes av så å si alle, både små og store selskaper, og at det utgis nye titler daglig.

Tredoblet BD-salg

– Per september finnes det over 1.500 BD-titler i Europa. Alle Topp 20-titlene på videomarkedet er tilgjengelig på BD samtidig med DVD, og enkelte av BD-utgivelsene har 20-25 prosent av markedsandelene. I 2009 regner vi med at det i Europa vil selges hele 31 millioner BD-plater. Det er tre ganger mer enn i fjor, sa BDA-sjefen for Europa.

På spillersiden, er det per september 150 BD-modeller tilgjengelig, og mange flere ble annonsert på IFA. Blant annet kommer Toshiba nå med sin første BD-spiller. Av dagens spillere har tre av fire Profil 2.0, såkalt BD-Live.

BDA regner med at det ved utgangen av året vil være en BD-spiller i en av av ti europeiske husholdninger. Ved utgangen av 2011 mener analysefirmaet Futuresource at utbredelse har nådd 20 prosent i Europa. Analyser viser at så mye som 50 prosent av årets salg av BD-spillere vil skje i fjerde kvartal.

– BD beveger seg nå fra tidlige brukere (earlyadopters) til massemarkedet, mener Leibbrandt.

Tall fra amerikanske Adams Media viser at BD-formatet i sitt tredje år gjør det bedre enn DVD gjorde i samme periode. I Europa har snart halvparten av hjemmene HD-TV, men bare 6 prosent mottar HD-TV-signaler. Dette gir BD en stor mulighet til å fylle HD-gapet, mener BDA.

FRA DVD TIL BD

DVD nådde toppen i Europa i 2006 når det gjelder omsetning, men formatet vokste i volum helt frem til i fjor. Nå kommer BD frem som en nøkkelfaktor på det europeiske hjemmevideomarkedet. I 2012 kommer en større del av inntektene fra dette formatet.

– Helt til nå har driveren vært PS3, men det er de dedikerte BD-spillerne som vil skape den største veksten. Dette er viktig, siden PS3-eierne ikke kjøper like mye film som de med stasjonære spillere. Prisene på BD-spillere faller raskt. Innen utgangen av året er de nede i 80 USD i USA, i England kanskje 80 GBP og ellers i Europa rundt 100 Euro, tror Jim Bottoms i analysefirmaet FuturesourceConsulting.

Les også:

3D BD klar i år

Fortsatt film på plate

Denne glade gjengen norske journalister dekket pressemøtet til BDA som ble avholdt i Philips utstillingshall. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen