– Den nye komfyrserien med 90 cm innbyggingsovn vil være et fint produkt for mange i nord. Jeg tror den vil komme først i markedet i de store byene, sier salgsrepresentant Torbjørn Hansen.

STERKE OGSÅ I NORD

Torbjørn Hansen representerer Miele fra Saltfjellet i sør til Kirkenes i nord, og har i tillegg ansvaret for Svalbard.

– Miele er et av de ledende hvitevaremerkene i nord. Vi er sterkest på vaskemaskiner, tørketromler og støvsugere, sier Torbjørn Hansen.

Han er selvstendig næringsdrivende og agent for Miele i Nord-Norge. Strategien hans er å fremheve eget merke uten å snakke om konkurrentenes styrke og svakheter.

– Den beste måten å arbeide på er å la konkurrentene seile sin egen sjø.

Hansen innrømmer imidlertid at Bosch Siem ens, Electrolux og Whirlpool er sterke og godt representert i området. Hansen mener at i likhet med Miele har disse merkene fått godt fotfeste i landsdelen. Han fremhever imidlertid som en tendens at ikke alle lenger har egne representanter i landsdelen som besøker handlerne der og ser det som en ulempe at det kommer folk opp sørfra.

Gjør ikke noe å være dyr

– Det sies at Miele er et av de dyreste hvitevaremerkene i Nord-Norge. Hva betyr det for konkurransen?

– Etter min mening gjør det ingenting om konkurransen er stor og at vi får andre produkter som også koster mye. Det vil sette Miele i en posisjon som et merke som ikke er det eneste som koster mye.

– Hva skal til for å skape tillitt hos handlerne?

– Det er viktig å besøke dem. Handlerne må få den støtten de trenger. Jeg jobber på den gamle måten og tror fortsatt at det er viktig med personlig kontakt. Det bygger opp forholdet. Dette mener jeg er en viktig årsak til at vi øker omsetningen, sier Hansen.

Han arbeider både med kjedeforretninger og frittstående handlere.

Hansen står foran den nye 90 centimeters innbyggingsstekeovnen i Mieles 5000-serie. Kan et så dyrt produkt selges i Nord-Norge?

– Ja, absolutt. Markedet for et slikt produkt er først og fremst i de større byene. Der finnes det prosentvis like mange kjøpere som i store byer sørpå. En trend som stekeovnen vi ser her blir først tatt opp av kjøpere på større steder.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.1/2008

Relevante artikler:

MER INNEBYGD FRA MIELE

NYTT VARMEPRODUKT

Styrket markedsføring ga VEKST I 2006 OG 2007

Til toppen