STERKT PRISFALL FOR TV

Omsetningen av flat-TV var like høy i 2008 som i 2007, men vi fikk et fall på 22,5 prosent i totalverdien på grunn av sterkt synkende priser.

Totalt ble det solgt 636.000 flat-TVer, nesten nøyaktig det samme volumet som i 2007. Vi fikk imidlertid forskyvninger mellom de to typer flatskjerm. Plasmaomsetningen økte fra 98.000 til 122.000 enheter (25 prosent), mens LCD falt fra 527.000 til 514.000 enheter (- 2,5 prosent). Etter 54 år er salget av TV med bilderør slutt. Allerede tidlig i fjor så vi et kraftig prisfall for flat-TV. Det forsterket seg mot slutten av året. Gjennomsnittlig falt prisen med 21 prosent. Totalverdien for TV-salget i fjor ble redusert fra 6,141 milliarder til 4,762 milliarder kroner, tilsvarende 22,5 prosent.

Overraskende nok er omsetningen av 32-tommere LCD omtrent den samme, men omsetningen av mindre skjermstørrelser er gått ned til fordel for segmentet over 40 tommer. For plasma er det en tydelig trend med økning av de store skjermene.

Prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen venter at både volum og priser blir lavere i 2009. Volumet går ned til 540.000 totalt, og totalverdien er ventet å synke med 23 prosent til 3,660 milliarder kroner.

Ved siste årsskifte var det i bruk om lag 4,5 millioner TV-apparater i Norge. Akkumulert omsetning av flat-TV er i ferd med å passere 2 millioner.

Blu-ray i vekst

Endelig ser det ut til å løsne for Blu-ray. 2008 viste en tredobling av omsetningen av spillere fra 10.000 til 30.000 enheter. Dette er ventet å øke til 75.000 i 2009 og 120.000 i 2010. Samtidig faller som ventet omsetningen av DVD-spillere. Volumet av bærbare DVD-spillere holder seg fortsatt høyt mens gruppene DVD-opptaker, DVD med harddisk og kombinasjon med VHS er ventet å synke. Etter nesten 35 år er VHS-maskinen (VCR) nærmest borte fra markedet.

Omsetningen av videokameraer sank til 75.000 enheter (- 21 prosent) etter å ha vært stigende i flere år. Innen denne gruppen er det stort sett utskifting av tidligere modeller til kameraer med HD-oppløsning. Fast minne vil overta mer og mer for bånd og plate.

Salget av stillbildekameraer ble rekordartet i 2008. Mest oppsiktsvekkende er den store økningen av speilrefleksomsetningen.

Ny og spennende varegruppe er digitale fotorammer. 75.000 enheter er omsatt i 2008 og ventes å øke til 100.000 i år.

Tilbakegang for lyd

For musikkanleggene er det fortsatt micro som dominerer. Salget viser jevnt synkende tendens og nådde i 2008 70.000 enheter. Andelen musikkanlegg med DVD holder seg oppe og fra 2009 er det ventet at en del vil ha Blu-ray. Omsetningen av separate komponenter (klokkeradio, bordradio og tung HiFi) viser stort sett synkende tendens. Interessant er det å merke seg at LP-platespillere med USB-funksjon har fått salget til å skyte kraftig i været.

Synkende tendens er det også for bærbare lydprodukter, men MP3 holder seg fortsatt oppe på et høyt nivå. Omsetning av bilunderholdning viser totalsett samme synkende tendens som forrige år. Navigasjon viser imidlertid økende tendens og vil komme ferdig montert i stadig flere biler ved import.

Totalomsetningen av DAB-mottakere viser på vår statistikk synkende volum fra 61.000 i 2007 til 42.000 enheter i fjor. Her vil det imidlertid komme en kraftig økning i løpet av året fordi DAB-mottakere vil fra nå av være standard i flere godtselgende bilmodeller.

Last ned tabeller og presentasjoner her

Høyoppløste  bilder for nedlasting og fri benyttelse:

Synnøve Bjørke

Erik Andersen

Les også:

Kraftig fall i 2009

Sterkt prisfall for TV

Fortsatt høy mobilomsetning

DAB trenger FM-avklaring

Rekordomsetning av TV-bokser

Ned for hvitt

Omsetningen ned 6 prosent

Til toppen