Glimt fra en engasjert tilhørergruppe i salen under seminaret. Fra venstre i forgrunnen: Tor Inge Bertelsen, Synnøve Bjørke og Arne K. Johansen.

Stiftelsen tar over etter 15 Kiel-seminar i regi av ElektronikkForbundet

Det 15. fagseminaret på Kiel-fergen markerte overgangen til Stiftelsen Elektronikkbransjen som arrangør. Piratkopiering, returordning og framtiden for verkstedene var tre av temaene.

Som tidligere foregikk seminaret på båten frem og tilbake til Kiel, denne gangen var det nær 80 deltakere. Også denne gang var verkstedfolk i flertall, og mye av fagprogrammet var også myntet på denne delen av bransjen. Alle de tidligere seminarene har vært arrangert av ElektronikkForbundet, men nå har Stiftelsen Elektronikkbransjen overtatt ansvaret.

Sentralt på agendaen på årets seminar stod problematikken rundt piratkopiering, organiseringen av returordningen i bransjen og utfordringer og muligheter for verkstedene. I tillegg var Samsung invitert for å fortelle om sin strategi når det gjelder design og nye produkter. Firmaets markedssjef Tommy Jensen holdt et engasjert innlegg om sider ved den koreanske produsenten som kanskje ikke er så godt kjent blant norske bransjefolk. Svenske representanter for det hollandske konsernet Nedis orienterte om nye produktgrupper og tilbehør, spesielt utstyr for mottak fra det nye bakkenettet.

Fra Stiftelsen Elektronikkbransjen orienterte administrerende direktør Synnøve Bjørke om viktige saker stiftelsen arbeider med. Det gjaldt blant annet ombytte, rettssaken om reklamasjonstid for mobil, mulig forbud mot bruk av flammehemmende stoff i produkter, galvanisk skille mellom produkter og kabelnett, samt bransjens engasjement i forbindelse med utbyggingen av det digitale bakkenettet og andre multimedieplattformer. De fleste foredragene ga støtet til atskillig debatt i salen.

– Det er en kjent sak at disse seminarene er en fin kombinasjon av faglig innhold og sosialt samvær. Vi har erfaring med at tiden utenom seminarprogrammet blir brukt til også å diskutere faglige spørsmål deltakerne i mellom, sier Jan A. Røsholm som var koordinator for seminaret.

Thor Gunnar Abelvik fra Grundig (t. v.) diskuterer servicespørsmål med Nils Rage (midten) og Thor Bertelsen.
Før seminaret avholdt ElektronikkForbundet sitt landsmøte. Her ble det valgt nytt styre. På bildet fra venstre Odd Erik Hansen, Herleik Dalen (styreleder), Arne K. Johansen og Ole Gustav Bakken. Erik Schjærin var ikke tilstedet.
Tre bransjenestorer som nå blir pensjonister: Ove Magndal (t. v.), Grete A. Johansen og Jostein Nyhammer.
En glad gjeng på den sosiale delen av seminaret. Jon Olav Næss (t. v.) var predikant, Arne K. Johansen oversatte til samisk, mens Synnøve Bjørke bare moret seg.
Etter mer enn 40 år i ElektronikkForbundets tjeneste som redaktør, direktør og styreleder takker Ove Magndal nå av. Styret hadde vedtatt å utnevne han til æresmedlem i forbundet. Jan A. Røsholm overrakte diplomet som tegn på æresmedlemskapet.
Til toppen