– Målet med stipendet er å bidra til rekrutteringen innen elektroreparatørfaget, sier Johan Jaksland i Elkjøp. Foto: Erik Andersen.

STIPEND TIL LÆRLINGER i elektroreparatørfaget

Elkjøp Norge deler ut fem stipender på 20.000 kroner til servicebedrifter som tar opp lærlinger i elektroreparatørfaget i 2009.

– Vi ønsker å oppmuntre verkstedbedrifter til å tilby lærlingplasser innen elektroreparatørfaget. Behovet for gode servicebedrifter med oppdaterte og motiverte medarbeidere er god kjent blant alle som arbeider innen produksjon, import, salg og service for elektriske husholdningsapparater. For å sikre en langsiktig og tilfredsstillende opprettholdelse av servicenettet på landsbasis, er det vesentlig at det rekrutteres nye og godt kvalifiserte medarbeidere, sier Johan Jaksland i Elkjøps ettermarkedsavdeling i en pressemelding.

– Initiativet er positivt mottatt av verkstedene i ES-kjeden, sier daglig leder Paul Stokholm i ES-kjeden som består av 69 serviceverksteder innen husholdningsprodukter.

Stipendene kan søkes av alle bedrifter som har service på elektriske husholdningsapparater som et av sine vesentlige forretningsområder. Bedriften må ta inn lærling i elektroreparatørfaget i løpet av 2009. I tildelingen vil det bli lagt vekt på bedriftens begrunnelse og målsetting med inntaket av lærling. Geografi og behov for styrking av servicenett kan bli tillagt betydning under ellers like forhold.

Bonus for ”bestått meget godt”

– Kunnskapsløftet har for yrkesfagutdanningen medført nye læreplaner, med nytt innhold og nye krav til dokumentasjon av ervervet kunnskap. Det gjelder også for utdanningsløpet elektrofag/elenergi/elektroreparatørlærling (Vg1/Vg2/Vg3). Lærekontraktene som tegnes for lærlinger må følge de nye læreplanene, dette medfører også nye krav til den som skal være instruktør i bedriften. Læremålene i Vg3-læreplanen kan være utfordrende å oppfylle, og en lærling skal som kjent følges opp gjennom to år frem til fagprøven. I startfasen er utfordringene særlig knyttet til organisering, innhold og dokumentasjon. Etter hvert vil imidlertid en lærlingen arbeide mer selvstendig og være en ressurs for bedriften, sier Jaksland.

De fem stipendene deles ut i tre trinn, hvert med 5.000 kroner: instruktørkurs (arrangeres av Fylkeskommunene), kjøl-/frys- og gasskurs for lærlingen, og når eleven har bestått fagprøve som elektroreparatør. Hvis lærlingen består fagprøven med karakteren ”bestått meget godt” deles det ut ytterligere 5.000 kroner.

Utvelgelsen vil bli foretatt av en råd med medlemmer fra Elkjøp Norge og det felles faglige rådet for elektroreparatørfaget (ES-kjeden BA og Stiftelsen Elektronikkbransjen).

Til toppen