– Ikke kast brevet fra Nav. Bruk tid på å sette deg inn i det nye pensjonssystemet, særlig dersom du kan ta ut pensjon etter nye regler fra nyttår, anbefaler Jan Otto Risebrobakken i Storebrand. Foto: Storebrand.

STOR USIKKERHET RUNDT PENSJONSREFORMEN

Bare én av seks eldre arbeidstakere føler seg godt informert om den nye pensjonsreformen som snart trer i kraft.

I mars begynte Nav å sende ut informasjon til 190.000 nordmenn som snart må ta et viktig pensjonsvalg.

– Jeg håper dette brevet fungerer som en vekker. De fleste av oss vet lite om hva de vil få i fremtidige pensjonsutbetalinger, og hvordan de valgene de nå må ta vil påvirke pensjonen, sier Jan Otto Risebrobakken, informasjonssjef i Storebrand.

Det hersker stor usikkerhet om innholdet i pensjonsreformen. Det viser en landsdekkende undersøkelse Storebrand og Synovate gjennomførte før jul blant de som fra neste år kan ta ut pensjon etter nye regler. Bare to prosent av respondentene mener at de er svært godt informert om endringene som kommer. 15 prosent svarer at de er ganske godt informert.

Gå av tidlig – jobbe lenger?

Det er dem som neste år er mellom 62 og 67 år som først merker konsekvensene av det nye pensjonssystemet, og som snart må ta stilling til når de ønsker å gå av med pensjon.

– Det nye pensjonssystemet åpner for flere valgmuligheter, men de valgene du tar kan få store konsekvenser for privatøkonomien. For mange arbeidstakere er ikke spørsmålet når du ønsker å gå av med pensjon, men når du har råd til å gå av med pensjon, sier Risebrobakken, og legger til:

– For mange vil egen sparing være nødvendig for å kunne realisere drømmen om å gå av tidlig.

Mer pensjon hvis du venter

Velger du å stå lenger i arbeid, får du høyere pensjon. Det skyldes flere faktorer: For det første øker pensjonsbeholdningen din når du fortsetter å jobbe. For det annet skal denne pensjonsbeholdningen spres over færre forventede leveår dersom du venter med å ta ut pensjon.

For en person født i 1948 med inntekt på 400.000 kr, kan den årlige pensjonen fra folketrygden øke fra 155.000 kroner til 210.000 kroner ved å ikke ta ut pensjon ved 62 år, men vente til 67 år.

Veddemål mot staten

– Dette kan sees som et veddemål mot staten. Føler du deg frisk som 62-åring, kan du jobbe videre og vente med å ta ut pensjon. Da vil du få høyereårlig pensjon resten av livet. Vedvarer den gode helsen og du lever lenger enn gjennomsnittet for ditt årskull, har du vunnet veddemålet, sier Risebrobakken.

– Begynner helsen din å bli dårlig eller du lever usunt, kan det være lurt i å ta ut pensjonen tidligere, legger Risebrobakken til, men han understreker at trivsel på jobb og familiesituasjon er minst like viktige faktorer som økonomi og helse.

Ingen absolutt frist

Fristen for å søke om å ta ut pensjon fra nyttår er 1. august. Det er likevel ingen grunn til å la seg stresse av denne fristen, mener Risebrobakken:

– Ta deg den tiden du trenger for å gjøre et veloverveid valg. Du kan også søke om uttak av tidligpensjon etter dette, og pensjonen øker jo lenger du venter med å ta den ut, påpeker han.

VIKTIGE DATOER

1. mai: Mulig å søke uttak av ny AFP

1. august: Frist for å søke Nav for å kunne ta ut pensjon fra 1. januar 2011

1. januar 2011: Pensjonsreformen innføres

Til toppen