Lars Farnes (t. v.) og Egil Nilsson ser frem til samarbeidet etter at Interfoto AS har kjøpt Lars Farnes AS.

Størst i Skandinavia på profesjonell foto

– Vi blir enda viktigere for kundene våre. Vi kan tilby mer, med en bred fagkompetanse og stort sett alt som finnes av profesjonelt utstyr.

Det sier administrerende direktør Egil Nilsson i Interfoto AS og disponent Lars Farnes i Lars Farnes AS. Fra påske er aksjene i Lars Farnes AS overtatt av Interfoto AS. Selskapene omsatte i 2006 for henholdsvis 23 og 54 millioner kroner. Lars Farnes AS drives videre som et datterselskap.

– Vi blir med dette det største fotografiske huset for proffmarkedet i Skandinavia, sier Nilsson.

Lars Farnes mener oppkjøpet betyr en videreutvikling av selskapet.

– Jeg ser veldig positivt på dette, og vi går en spennende tid i møte. Som Egil sier står vi overfor store utfordringer, og både mine medarbeidere og jeg gleder oss til å ta fatt på en ny æra. Med en utfordrende teknologisk utvikling og stadig større etterspørsel etter fullassorterte løsninger, var det helt naturlig for oss å knytte oss opp til Interfoto, sier Farnes.

– Hvilke vurderinger lå bak oppkjøpet?

Største konkurrenter

– Vi tok initiativet fordi vi så at Lars Farnes AS har en kompetanse vi trenger. Vi så også mulighetene for rasjonalisering gjennom å utnytte arbeidskraften som ligger i begge selskap for å gjøre ting bedre og lettere. Så det var både økonomiske men først og fremst markeds- og servicemessige begrunnelser som lå bak, sier Nilsson.

Lars Farnes forteller at de to selskapene har vært hverandres største konkurrenter.

– Hva betyr oppkjøpet for bransjen?

– Vårt fokus ligger hos kundene. I denne bransjen er man nødt til å konsentrere seg om en nisje eller et konsept, fremfor å favne alt. Det krystalliserer seg nå én aktør i det profesjonelle markedet, så har vi andre aktører som retter seg mot entusiast- og amatørmarkedet, sier Nilsson.

Lars Farnes AS skal fortsette som et datterselskap av Interfoto, og skal drive med en del av produktene – blant annet distribusjon av Leica som er blitt viktigere og viktigere, forteller Farnes.

– Vi skal drive salg ut mot forhandlernettet, samt mot kringkasting der Lars Farnes er et merkenavn, sier Farnes.

Liten overlapping

– Når det gjelder personalet ser vi at det ikke er mye overlapping. Det eneste er innen kompetanse som man kanskje kan spre litt annerledes. Samtidig trenger vi flere folk hos Interfoto, vi søker to nye medarbeidere uavhengig av dette – nettopp fordi vi ønsker å vokse. Vi må også inn på videomarkedet, og nå får vi en pangstart ved at vi får medarbeidere fra Farnes om bord, sier Nilsson.

– Hvordan blir det å samarbeide for dere to, som har vært høvdinger i hvert deres selskap?

– Vi har utfyllende egenskaper, og såpass mye erfaring fra å lede virksomheter at vi til sammen kan gjøre en god jobb. Ellers hadde vi ikke gjort dette. Lars vil være en viktig aktør i arbeidet med å bygge dette videre, sier Nilsson.

– Jeg kan bare understøtte det Egil sier, og ser veldig frem til samarbeidet. Når det gjelder hvem som blir høvding, er det selvfølgelig Egil Nilsson, ler Farnes.

Nilsson mener det nye selskapet er det eneste selskapet som aktivt kan bearbeide det profesjonelle markedet i hele Norge. Vi er ingen butikk, selv om vi også har de fasilitetene. I tillegg har Interfoto inngått et samarbeid med YFO som er den største aktøren i Sverige og Goecker som er den helt dominerende aktøren i Danmark. I og med oppkjøpet av Lars Farnes AS blir vi en jevnbyrdig partner til disse to, sier Nilsson.

Leica M8 er det første profesjonelle digitale rammesøkerkameraet. 10,3 megapiksler. Pris: 37.000,-
Leica C-Lux2 kommer i handelen i begynnelsen av mai. Pris: 4.400,-
Til toppen