I orienteringen på Euronics’ generalforsamling la direktør Kenneth Baltzersen vekt på at kjeden tar igjen tapte markedsandeler, spesielt innen lyd og bilde og elektriske husholdningsapparater. Alle foto: Erik Andersen.

Størst vekst av alle hittil i år, tror Euronics-sjefen

– Jeg vil se den elektrokjeden i Norge som har hatt en like stor vekst som oss hittil i år!

Det sier adm. direktør Kenneth Baltzersen i Euronics. Da Euronics-medlemmene var samlet til generalforsamling i Kroatia i mai, slo han fast at Euronics har tatt igjen markedsandeler kjeden har tapt de siste årene - og de er i ferd med å øke innen flere varegrupper.

Som vanlig var generalforsamlingen supplert av både et faglig og sosialt program. Medlemstallet er nå cirka 80.

I orienteringen la Baltzersen vekt på at kjeden har hatt en sterk omsetningsøkning hittil i år. Den er på 30 prosent, og ser ut til å være langt høyere enn snittet i bransjen. Nesten tredjeparten av denne økningen kommer fra det nye stormarkedet på Forus utenfor Stavanger.

– Mange av handlerne våre har tatt nye grep og gjort endringer og oppgradering av forretningen. Jeg tror det har gjort butikkene mer spennende. Viktig for oss er det selvfølgelig også at vi har tatt tak i omsetningen av flat-TV, sier Baltzersen.

Han mener at kjeden totalt ikke bare har tatt tilbake tapte skanser, men også vunnet nye markedsandeler. I fjor hadde kjeden 12 prosent vekst de tre første månedene, mens veksten i år var mer enn det dobbelte.

– Jeg vil se den elektrokjeden i Norge som har hatt en like stor vekst som oss hittil i år! sier Baltzersen.

Kjedens vekst går mest på lyd og bilde og elektriske husholdningsapparater, mens det fortsatt er mye å hente på telematikk og data. Han ser det som naturlig at mindre bransjeforretninger tar markedsandeler av flat-TV fr a de store kjedene utenfor byene.

Når det gjelder data mener Baltzersen at kjedens butikker også her er på vei oppover. De fire første månedene i år har kjeden solgt like mye datautstyr som hele fjor.

Forus et mønster

Kjededirektøren er opptatt av Euronics` svake stilling i de største byene.

– Vi ønsker å fokusere på storbyene. Satsingen ved Stavanger viser hvilken vei vi ønsker å gå. Storbykonseptet vårt skal være spennende og interessant for kundene. Nå evaluerer vi satsingen på Forus. Vi vurderer å bruke tilsvarende løsninger i de andre store byene, ikke bare i Oslo.

På medlemsmøtet i forbindelse med generalforsamlingen la administrasjonen stor vekt på ERP-konseptet (Euronics Retail Project).

– ERP er et økonomi- og administrasjonssystem. Det skal bidra til å føre kjeden de neste 10 årene på en profesjonell måte. Vi skal få full kontroll på vareflyt fra produsent til forbruker. Det gjør at vi kan planlegge markedsaktivitetene på en mye bedre måte enn i dag. Samtidig skal det bedre lønnsomheten og effekten av driften lokalt på en måte vi ikke har vært i stand til hittil, sier Baltzersen.

Vil inn på nett

Euronics vil også satse på netthandel. Baltzersen ser det som en helhetsløsning for kjeden. Målet er å lansere dette i slutten av året. Han mener Euronics’ løsning skal være fullt på høyde med konkurrentenes nettvirksomhet.

Kjeden kommer fortsatt til å ha et eget varelager i Norge. Administrasjonen ser ingen alternativer til dette foreløpig, og ønsker tvert i mot at det skal bli større. Samtidig blir det vurdert om å samarbeide med de andre Euronics-kjedene i Norden om et felles lager som supplement til den nasjonale.

Styrket organisasjon

Da Euronics-kjeden ble dannet, var det en viktig målsetning å ha en minimalisert administrasjon. Men også denne kjeden merker kravene til større arbeidsmengde i forbindelse med vekst og støtte til markeds- og medlemsaktiviteter.

– Først og fremst har vi styrket oss på produktsiden med to nye produktsjefer. En skal ha fokus på data og telematikk, den andre på overordnet logistikk for innkjøp og lager. Vi må ta større ansvar for de varene som skal ut til forretningene. Da må lageret vårt styrkes. I tillegg har vi ansatt en person som skal drive et internt regnskapsbyrå for oss. Vi ser et stort behov for å drive aktiv rådgivning mot medlemmene og følge opp aktivitetene i butikkene. En egen avdeling hos oss skal bistå butikkene med deres regnskap. Butikkene får også en egen koordinator som skal sørge for effektiv drift både innen økonomi og den øvrige virksomheten lokalt. Vi er en frivillig fagkjede. Derfor tar noen av prosessene litt lenger tid enn i andre typer kjeder. Jeg er glad for at vi har fått fullmakt fra medlemmene til å gjøre kjedene mer effektiv slik at også vi kan gå i takt. Det er vi alle innstilt på. Sakte men sikkert vil det komme til å skje mye de neste to årene på denne fronten.

Når det gjelder leverandører til kjeden, ser direktøren på det som en kontinuerlig prosess både når det gjelder valg av leverandør og antall.

– Vi har avtaler med de aller fleste, men velger å fokusere på noen som de viktigste. Vi kan ikke arbeide mye med for mange leverandører. Vekten blir lagt på noen store og gode.

I sofaen med Dorthe

– Du har akkurat fylt 40 år og er fortsatt en ung og fremadstormende mann. Det har gått rykter om at du på jubileumsdagen var på intervju i sofaen til TV2’s Dorthe Skappel i God Kveld Norge!

– Jeg ble kontaktet av en produsent og bedt om å komme i studio i forbindelse med kjedens engasjement med Idol. Der ble jeg stilt mange ekle spørsmål jeg ikke var forberedt på, og oppdaget etter hvert at intervjuet var bestilt av mer eller mindre gode kolleger.

– Vi har hørt at det er krefter som arbeider for å få intervjuet sendt…

– Jeg har også hørt rykter om det, men er tydeligvis dårligst informert av alle. Nå er det blitt vist her på den sosiale delen av generalforsamlingen, og det får kanskje greie seg. Men jeg synes at resultatet er bedre enn jeg fryktet etter at opptaket var gjort! sier en blid Euronics-direktør.

I

Magne Aase AS ble valgt til årets Euronics forretning. På bildet er forretningen representer ved Steinar Aase (t. v.) og Johannes Hope. I midten kjededirektør Kenneth Baltzersen.
Nye i kjeden. Fra venstre kategorisjef data/tele Christer Hansson, innkjøpssjef Willy Vestavik, regnskapssjef Torhild Larsen og kjedekoordinator Pål Bjørge.
Marit Monsen koordinerte hele opplegget i forbindelse med generalforsamlingen, og kunne glede seg over en ny mobiltelefon.
Hans-Ove Öhrn (t. v.) og Stefan Sundin representerte Samsung Electronics Nordic AB, og ga en bred innføring i lyd- og bildeprodukter og elektriske husholdningsapparater.
Nøkkelkundeansvarlig Ole Bjørn Wiborg fortalte Euronics medlemmene om mobilnyhetene fra Samsung.
I forbindelse med sitt 40 års jubileum ble direktør Kenneth Baltzersen intervjuet av TV2s Dorthe Skappel om kjedens Idol-engasjement.
Til toppen