Styreleder Nils-Andreas Wulfsberg (t. h.) i samtale med Steinar Horn, som er nytt medlem av valgkommiteen.

Styrelederen lover mer åpenhet

Styreleder Nils-Andreas Wulfsberg er den første eksterne styrelederen i Euronics Norge AS. Han vil gjøre styrerommet mer åpent.

Wulfsberg karakteriserer valget av ekstern styreleder på fjorårets generalforsamling som et tidsskille for kjeden. Valget var enstemmig, og etter et år i vervet fikk han fornyet tillitt på årets landsmøte.

– I fjor var det nok litt rart for medlemmene å velge en ekstern som styreleder. Valget i år mener jeg betyr at styret har greid å ta tak i en del av de store utfordringene kjeden har hatt. Prinsipielt mener jeg at et styre bør ha eksterne medlemmer i tillegg til de interne, kanskje til og med i flere posisjoner. Det kan være et godt korrektiv til bukken og havresekken, sier Wulfsberg til fagbladet Elektronikkbransjen.

Wulfsberg har kjent kjeden lenge gjennom Euronics’ engasjement hos konsulentfirmaet Habberstad AS. Han mener Euronics de siste årene har gjennomgått en positiv utvikling etter at nydanningen fra den gamle Serviceringen fant sted.

– Siden den gang har styret og administrasjonen arbeidet hardt for å ta kjeden opp og frem. Nå var det tid for et sceneskifte, der vi skal utvikle nye premisser og mål for kjeden. Strategiene for kjedens vekst er en av de sakene vi har arbeidet hardest med det siste året, sier han.

Åpent styrerom

Styrelederen er opptatt av at arbeidet i styret skal bli mer synlig og at kommunikasjonen mellom styret og medlemmene skal være bedre og mer åpent. Han bruker betegnelsen åpent styrerom. Færre av sakene skal behandles bak lukkede dører. Målet er å arbeide for bedre rammevilkår, økt omsetning og bedre fortjenestemuligheter for medlemmene.

– I programmet for møtet hørte vi om Euronics Retail Project (ERP). Hva vil dette bety for kjeden i årene fremover?

– Vi har jobbet med det gamle AS400 systemet, som var en nyvinning for snart 30 år siden. Vi har flikket på dette, men det er ikke lenger mulig å bruke systemet med den styringen og servicegraden vi ønsker. Vi trenger et system som unngår uheldige virkninger av økonomiimplementeringer vi ser mange steder rundt oss. Vi tror ERP vil føre oss forbi slike fallgruver.

– Er det noen felt du synes dere har kommet for kort, eller som du er skuffet over i styresammenheng?

- Vi har hatt mange og lange styremøter, og jeg synes vi har kommet godt av gårde på agendaen. Jeg kan ikke peke på noe spesielt og synes det viktigste nå er å arbeide videre med det vi har igangsatt siste år. Jeg vil legge vekt på at vi har utviklet organisasjonen til å ivareta medlemmenes interesse og å gjøre dem rustet til å ta veksten kjeden opplever, sier Wulfsberg.

Stor avstand

Som kjent er det stor avstand mellom omsetningsnivået til de to store norske kjedene og Euronics. Styrelederen ser det ikke som noe mål å nærme seg omsetningsnivået til Elkjøp og Expert. Han legger imidlertid vekt på at kjedens nye stormarked utenfor Stavanger, som skal være Nord–Europas største bransjeforretning med salgsflate på 4.000 kvadratmeter, er et skritt i retning av høyere omsetningspotensial. Wulfsberg karakteriserer stormarkedet som en suksess. Styret og administrasjonen vurderer om man skal gå inn på samme konsept flere steder.

– Vi lager aldri mål for målenes egen skyld, men som deler av en langsiktig plan. Den gode utvilklingen vi har hatt utenfor Stavanger, et av de tøffeste markedene i Norge med alle de store på plass, viser at konsepte t vårt er godt. Vi ser også at leverandørene setter stor pris på konseptet. Også vi har produkter med spissteknologi, både innen lyd og blide og elektriske husholdningsapparater.

– Hva er det viktigste Euronics har å by på som kjede i forhold til konkurrentene?

– Handlerne i kjeden er selvstendige og arbeider med stor åpenhet. De er lokal kremmere både i forhold til innkjøp og ikke minst mot kundene. De skal i stor grad være opptatt av service til publikum. Det tror jeg er vanskeligere for de store kjedene.

Euronics-kjeden er ikke sterke i de store byene. Styrelederen er opptatt av dette spørsmålet, og forteller at kjeden stadig får henvendelser fra aktører både fra bransjen og eiendomsselskaper som inviterer til samarbeid. Dette blir fortløpende av styret og administrasjonen i kjeden.

Til toppen