Suksess for OTP-avtale

– Stiftelsen Elektronikkbransjens bransjeavtale med Storebrand om OTP har vært en suksess. Antallet ansatte i bransjen som har obligatorisk tjenestepensjon gjennom avtalen er nå nesten 18.000.

Det betyr at stiftelsens medlemmer får en reduksjon i omkostningene ordningen på ni prosent. Samlet betyr dette en reduksjon i omkostningene på mer enn 1,5 millioner kroner for våre medlemmer, sier Jan A. Røsholm i Stiftelsen.

Til toppen