SVAKERE I COOP

Coop NKL konsern hadde per 1. tertial et resultat etter skatt på 16 millioner kroner mot 66 millioner kroner i samme periode i fjor.

I følge en pressemelding fra Coop skyldes det svakere resultatet blant annet Smart Club, økte overføringer til samvirkelagene og at fjorårets resultat var påvirket av gevinster ved salg av aksjer.

– Vi er inne i et år hvor vi nok må ta kraftige tak for å bedre økonomien både i samvirkelagene og fellesorganisasjonen på sikt, sier informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad.

Driftsresultatet i Coop NKL BA er minus 18 millioner kroner hittil i år, mot minus 44 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto finansresultat er på 37 millioner kroner, hvorav ti millioner kroner er relatert til salg av aksjer, mot minus fire millioner kroner i samme periode i fjor.

Samvirkelagene har i de fire første månedene i år hatt en omsetningsvekst på 2,7 sammenliknet med samme periode i fjor. Den totale omsetningen for 1. tertial endte på 10.856 millioner kroner mot 10.566 millioner kroner samme periode i fjor. Bruttofortjenesten for samvirkelagene samlet øker fra 2.064 til 2.120 millioner kroner. Målt i prosent er bruttofortjenesten uendret i forhold til samme periode i fjor.

Resultat før skatt i samvirkelagene er minus 81 millioner kroner mot 0 millioner kroner samme periode i fjor. I prosent av omsetningen er resultatet svekket med 0,8 prosentpoeng, heter det i pressemeldingen.

Coop i Norge består av 133 samvirkelag. Siden årsskiftet har disse fått 26.795 nye medlemmer. Totalt har Coop nå 1.176.978 medlemmer, og tallet ventes å passere 1,2 millioner medlemmer i løpet av året. Medlemmene eier Coopgjennom medlemskap i samvirkelag, og får utbetalt kjøpeutbytte målt etter kjøp. I fjor ble det utbetalt rundt en halv milliard kroner i kjøpeutbytte.

Til toppen