Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen (t. v.) og daglig leder Erik Bratlie i EE-nett AS mener ombyttesystemet representerer en stor effektiviseringsmulighet for bransjen.

System for ombytte bør brukes av flere

Stiftelsen Elektronikkbransjens system for ombytte og erstatning brukes av 200 butikker og 22 leverandører daglig. Nå ønsker man at flere blir med.

– Jo flere brukere, jo mer rasjonelt og tidsbesparende blir det for alle, sier daglig leder Erik Bratlie i EE-nett AS som har utviklet systemet for Stiftelsen Elektronikkbransjen. EE-nett ble i fjor solgt til Logiq AS.

– Et ombytte uten denne tekniske løsningen kan ta mellom 20 og 30 minutter med telefoner, telefakser og epost mellom handler og leverandør. Dette representerer et stort antall årsverk som systemet kan spare bransjen for, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Etter en større ombygning har ombyttesystemet vært i full drift fra januar 2007. På butikksiden er Elkjøp den største brukeren, de har tatt systemet i bruk for hele Norden. Utover dette er Smart Club, Elprice, Coop og frittstående handlere med på butikksiden.

– Vi har fått signaler om at også Euronics’ butikker skal inn. Her skal det først utvikles en integrasjon mellom det systemet som ivaretar service og reklamasjoner for kjeden internt, samt ombyttesystemet, sier Bratlie som forklarer konseptet slik:

Dialog mellom butikk og leverandør

– Kort fortalt håndterer systemet den dialog som oppstår mellom butikk og leverandør når en vare - solgt til forbruker eller lagervare - av en eller annen årsak må byttes. Dialogen foregår ved at butikken registrerer aktuell informasjon og at leverandøren i neste omgang behandler forespørselen – alt i et internettbasert grensesnitt, sier Bratlie.

Det vil bli mulig å overføre informasjonen direkte fra bedriftenes egne systemer, slik at man slipper å registrere data på nytt. For leverandørene finnes det rutiner for nedlasting av informasjon for bruk i eget system, for eksempel til kreditering.

– Status og historikk ivaretas på ett sted, og det er lett tilgjengelige søkebegrep både for butikk og leverandør. Systemet er fleksibelt med hensyn til individuell tilpasning i forholdet mellom leverandør og kjede/butikk, og gir en svært god oversikt, sier Bratlie.

Han viser til tilbakemeldinger fra brukerne om at systemet er svært tidsbesparende.

Solgt i fjor

– Etter at vi bygde om systemet på s lutten av fjoråret og satte den nye løsningen i drift i januar, har vi uten unntak mottatt positive henvendelser. Det er svært enkelt å ta i bruk både for butikk og leverandør, og driftsmessig veldig stabilt og raskt. Vi har naturlig nok mottatt ønsker om forbedring, både fra butikk- og leverandørsiden, og disse har vi imøtekommet og implementert, sier Bratlie.

– Hvilke alternative løsninger finnes det for bransjen?

– Så langt vi er kjent med utveksles informasjon da via epost, faks eller telefon. Philips har et eget internettbasert system, som i prinsippet fungerer ganske likt med det som EE-nett har utviklet for bransjen.

Stiftelsen Elektronikkbransjen var medeiere i EE-nett, inntil det ble solgt til Logiq AS i fjor. Bratlie mener synergieffekten har vært god.

– Vi har fortsatt et svært godt forhold til bransjen og bransjeorganisasjonen. Vi ivaretar drift og support av noen viktige IT-systemer for bransjen, som garantisystemet, leverandørstatistikk for både brunevarer og hvitevarer, ombyttesystemet og nå sist garantisystemet for hvitevarer – Nelreg - som settes i drift i løpet av 2007. Dette vil på sikt tilknyttes ombyttesystemet.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007

Til toppen