TDC satser nordisk

– Vi ser en klar tendens til at bedrifter som opererer i hele Norden etterlyser én leverandør med lik pris og tjenester, samt produkter på tvers av landegrensene.

Det sier konsernsjef Jens Alder (bildet) i danske TDC A/S i en pressemelding.

– Med egen mobiltjeneste i Norge, Finland og nå også Sverige er TDC styrket i konkurransen om å ta del i den sterke veksten innen det nordiske bedriftsmarkedet, sier Alder.

TDC vil i 2007 skape konvergens mellom bredbånd, IP-telefoni, fastnettelefoni og mobiltelefoni. Dette skjer gjennom såkalte MVNO-avtaler (Mobile Virtual Network Operator) der TDC leverer egne mobilprodukter og -tjenester gjennom mobilnettet hos Telenor i Norge, DNA i Finland og Tele2 i Sverige.

TDCs finske, norske og svenske bedriftskunder har hittil vært mobilkunder hos andre operatører. Med de inngåtte avtaler i Norden kan TDC levere mobile produkter og tjenester slik de allerede leverer til bedriftskunder i Danmark.

TDC Bedrift omsetter totalt for 11 milliarder DKK årlig i Norden. Omkring en firedel av denne omsetningen er kunder som opererer på tvers av de nordiske landegrensene. Tale- og dataproduktene produseres i Danmark, på lik linje som at all funksjonalitet med hensyn til provisjonering, ruting og administrasjon foretas av TDC. Foto: Territorium.

Til toppen