Produktmarkedssjef Oskar Södergren demonstrer mobil-TV med DVB-H-standard. Foto: Erik Andersen

Terminaler for multimedia med telefoni som tilleggstjeneste

Utviklingen av 3G-løsninger, mobilt bredbånd og håndholdte TV-mottakere står i fokus hos Nokia.

Mobilbrukere er både interessert i utvidelse av tjenester de allerede bruker og nye tjenester. Dette gjelder for eksempel mobilt bredbånd med utvidet internettsøking, mobil-TV og overføring av stillbilder med høy oppløsning og video. Dette er tjenester som er mulig i 3G-nett og med tilsvarende telefoner. Denne utviklingen kan også bety at vi står foran et navneskifte;

– Vi tror det bare er et spørsmål om tid før vi vil bruke et annet navn enn mobiltelefon på terminalene. Det vil mer og mer snakk om multimedieterminaler som har tradisjonell telefoni som en tileggstjeneste, sa Kai Sahala, leder for Radio Networks Strategic Marketing hos Nokia på et presseseminar i Stockholm 20. juni.

Parallelt med utviklingen av 3G-terminaler arbeider Nokia intensivt med forskning og utvikling av trådløse nettverk. Siktepunktet er å oppnå økt datakapasitet og –hastighet, samt lavere overføringskostnader. Det finske konsernet har utviklet nær halvparten av alle 3G nettverksmodeller av type WCDMA. Foreløpig har ti operatører knyttet seg opp mot slike mettverk i utbyggingen av sine 3G-natt opplyste Sahala.

Nokia ser også på 3G-teknologi som viktig for trådløs overføring innendørs. Selskapet kommer med en rekke produkter for slike tjenester, blant annet en ny basestasjon med stor datakapasitet.

DVB-H for mobilt TV

Når det gjelder mottak av mobilt TV satser ikke Nokia på bredbåndoverføring. Grunnen er først og fremst at kapasiteten på trådløse nettverk utendørs vil være for dårlig for å oppnå god mottaking av TV-signaler og stort programtilbud. Utendørsnettene vil i høyden være gode nok for overføring av stillbilder eller video med lav bildehastighet, for eksempel ett bilde per sekund.

I stedet satser Nokia på DVB-H-standarden for denne formen for kringkasting der det er lite behov for toveis kommunikasjon. Slike sendinger kan gå fra det digitale bakkesendernettet som en parallell til sendingene til stasjonære mottakere (DVB-T eller DTT). Det kan også være snakk om å ha et eget nettverk for slik kringkasting. Senderne kan være mobiltelefonsendre eller tilsvarende for trådløst datanett.

– Dette er en klart avgrenset tjeneste. Filosofien er enkel. Vi behøver ikke å finne på nye tekniske løsninger for denne distribusjonen, så lenge vi snakker som håndholdte mottakere som bare blir flyttet med liten hastighet, sa Markus Lindqvist, direktør for Nokias Mobile Broadcast Solutions.

Når det gjelder valg av forretningsmodeller, pekte Lindqvist på tre faktorer; innhold, nettverkbygging og samarbeid med aktører for andre tjeneste r, for eksempel mobiloperatører.

2,3 milliarder

Det er omtrent 2,3 milliarder mobiltelefoner i bruk på verdensbasis, og rundt 800 millioner av dem er en Nokia-telefon, ble det opplyst på pressemøtet.

– Brukere tilhører ulike segmenter med forkjellige behov og ønsker fra hva mobiltelefonen skal inneholde og hvilke tjenester man skal ha, sa Phil Brown, visepresident for Nokias mobildivisjon. Han la vekt på at det er tre hovedkriterier for valg av telefon: strømforbruk, brukeregenskaper og datahastighet. Som viktige egenskaper la han vekt på hvordan telefonen er å bruke, muligheten for tilkopling til annet til annet utstyr og oppkopling til andre tjenester.

TV over trådløst nett (WLAN) med Nokias bærbare mottaker N93. Mottakeren er koplet til TV-apparatet via scart-kontakt. Foto: Erik Andersen
Nokia E50 er en GSM telefon for forretningsmarkedet med tre bånd, opptil 70 MB internminne og terminal for SD-kort.
Nokia 6080 er en massemarkedstelefon med FM-radio, VGA-skjerm og MP3-funksjoner. Dette er en GPRS-modell med 4,3 MB internminne.
3G-telefonen 6151 har kamera med 1,3 MP. Telefonen har 30 MB internminne og terminal for SD minnekort. Blåtann-funksjon. På markedet mot slutten av året.
Til toppen