Amitechs nye LCD flatskjermserie Crystal Line er HD-klar og har ImageClear bildeforberedning, AntiGhost-effekt og 5 millisekunders oppdateringshastighet. Apparatene kommer i 32, 37 og 40 tommer.

Ti ganger mer verdi i flat-TV

Verdien av solgte flat-TV førstekvartal var nesten det tidobbelte av rør-TV. I antall utgjorde flat-TV 57 prosent.

Elektronikkbransjens salgsstatistikk, som er basert på tall fra leverandørene, viser at antall solgte lyd og bildeprodukter 1. kvartal er det samme som året før, mens verdien øker 14 prosent. Hovedårsaken er flat-TV, som 1. kvartal utgjør 57 prosent i antall og 90 prosent i verdi. Samme kvartal i fjor utgjorde flat-TV bare 32 prosent.

I verdi førstekvartal 2006 utgjør flat-TV 355.296.000 kroner, rør-TV 37.860.000 kroner. Gjennomsnittsprisen for flat-TV er 10.100 kro¬ner, mens den for rør-TV er 1.330 kroner.

Av rør-TVene som ble solgt 1. kvartal er 27 prosent i 4:3-format, noe som er en høyere andel enn årsprognosen på 24 prosent.

Det er omsatt i underkant av 67.000 TVer, en nedgang på fire prosent mot samme periode i fjor. Verdien utgjør 397 millioner, en økning på 28 prosent mot fjoråret.

DVD viser en økning mot fjoråret i volum på tre prosent. Andelen DVD med harddisk er økende, 5.500 enheter utgjør 7 prosent av totalen. Dette medfører en høyere gjennomsnittspris slik at DVD-verdien er økende; fire prosent høyere enn 1. kvartal i fjor.

VHS er som forventet nesten død. I 1. kvartal ble det solgt 700 rene VHS-spillere og i underkant av 6.000 kombimodeller DVD/VHS. Dette er langt under en halvering fra samme periode i fjor.

Mer med harddisk

Satellitt utgjør 85 prosent av fjoråret i antall, mens verdien som viser 49 millioner kroner er 95 prosent mot fjorårstallet. Her spiller også harddisk en rolle når det gjelder verdiøkning. Det er pr. 1. kvartal solgt i overkant av 3.000 satellittmottagere med harddisk, en firedobling fra samme periode i fjor.

Det er omsatt nær 10.000 videokameraer, fire prosent ned fra 1. kvartal i fjor. Prisen for videokamera faller, slik at verdien er falt med 22 prosent.

For stasjonær lyd viser statistikken en nedgang i antall mot fjoråret på 24 prosent, verdimessig er nedgangen ni prosent. Hjemmekinoanlegg gikk opp to prosent, mens lydsystemer ellers viser voldsom nedgang. Totalverdien utgjør 40.3 millioner kroner, en nedgang på ni prosent.

Bærbar lyd/bilde øker to prosent mot fjoråret, mens verdien synker med 39 prosent. Det er et høyt volum av CD-spillere med lave priser. Bærbare DVD-spillere selger godt, og har økt 95 prosent i volum. Også her er prisene redusert i forhold til i fjor.

Statistikken viser at det er omsatt 2.400 DAB-radioer, en femdobling fra 1. kvartal i fjor. Totalverdien utgjør 13,4 millioner kroner, en nedgang på 39 prosent.

Økning i bil

Bilunderholdning har økt både i volum og verdi, med 19 og 15 prosent. Bilstereokombinasjoner viser en økning på 8 prosent. Det er solgt 2.800 navigasjonsenheter, en økning på vel 300 prosent. Prisene faller slik at verdien viser økning på 109 prosent.

DVD som bilunderholdning er sterkt økende; 163 prosent til 2.700 enheter. Av DAB-bilradioer er det omsatt i underkant av 1.000 enheter, en økning på 79 prosent mot fjoråret.

I 1. kvartal ble det omsatt nær 411.000 mobiltelefoner, en nedgang på 4 prosent i antall og en nedgang på 14 prosent i verdi. Kameratelefoner utgjør nå 76 prosent av antall solgte telefoner. UMTS skyter fart; statistikken viser 41.000 solgte enheter, noe som er en formidabel økning fra 1. kvartal i fjor.

Av trådløse telefoner er det i 1. kvartal omsatt i underkant av 50.000 enheter, en økning på 40 prosent. Prisene synker, noe som medfører at verdien viser en nedgang på fem prosent. 96 prosent av telefonene er DECT, mot 85 prosent i fjor. Det vil si at trådløse ISDN-telefoner nærmest er ute av markedet. Totalverdien av telematikk (utenom mobiltelefoner) utgjør 21,5 millioner kroner, en nedgang på 12 prosent mot

1. kvartal i fjor.

Når det gjelder lagringsmedia, var det 1. kvartal en volumøkning på åtte prosent. DVD-R og CDR driver volumøkningen, mens klassiske lydmedia og VHS synker som forventet, en halvering mot fjoråret som også viste stor nedgang.

Til toppen