– Potensialet i Expert er stort og uløst, siden vi ikke har fokusert nok på retning, sier ny administrerende direktør i Expert Norge AS, Otto Chr. Sekkesæter. Her fotografert på Elektrofil-messa. Foto: Stian Sønsteng.

TIDENES BESTE UTGANGSPUNKT for Expert, mener den nye sjefen

– Den største utfordringen blir å fort nok få samlet troppene til å gå i samme retning – både de kjede- og handlereide butikkene.

Det sier Otto Chr. Sekkesæter, som siden påske har vært sjef for Expert Norge etter at Steinar Rorgemoen gikk av.

– Formelt sett er jeg konstituert i stillingen, men signalet er at dette er noe jeg skal gjøre fremover. Det er ikke startet noen prosess for å rekruttere en annen sjef. Hvis vi når målene vi har satt oss, hvilket jeg tror vi klarer, blir jeg administrerende direktør i Norge i overskuelig fremtid, sier Sekkesæter til fagbladet Elektronikkbransjen.

Under Experts Elektrofil-messe i Oslo spektrum benyttet han anledningen til å gjøre seg bedre kjent med kjedens ansatte og leverandører.

– Det er en veldig sterk kultur i Expert, både hos de kjede- og handlereide butikkene. Men potensialet er stort og uløst, siden vi ikke har fokusert nok på retning. Litt av min oppgave blir å få de ulike lagene til å arbeide tettere sammen. Både på tvers av fylkesgrensene i Norge, og ikke minst når det gjelder å få de kjede- og handlereide butikkene til å arbeide mot de samme målene. Vi må være mye tydeligere på hvilke posisjoner vi skal ta i markedet når det gjelder pris, markedstenkning og ikke minst når det gjelder å sikre den optimale kundeopplevelsen. Dette blir en kraft i markedet som er vanvittig stor i forhold til dagens situasjon, sier Sekkesæter.

Han mener kjedens egne butikker har mye å lære av måten de handlereide butikkene drives.

Vil lære av handlerne

– Kjernekonseptet for en handler er at hun eller han selv eier butikken. De må vite hva de har på lager, hvor lønnsomme de er, og hvorfor de ikke nådde målet for bruttofortjeneste dagen før. Litt av denne viljen, eierskapet og evnen til forandring ser vi ikke alltid i kjedens egne butikker. Vi ønsker derfor å knytte dem tettere sammen for å trekke ut det beste. De handlereide butikkene er like viktige for kjeden som dem vi selv eier, sier Sekkesæter.

Han kom inn som finansdirektør i Expert Norge i januar 2009. Etter tre-fire måneder fikk han som nordisk driftsdirektør ansvaret for å følge opp de ulike landene i forhold til resultatprogrammer og drift. Da Trygve Holtskog, som ansatte Sekkesæter, gikk av som nordisk konsernsjef, ble Sekkesæter konstituert i stillingen. I januar 2010 gikk han tilbake til den gamle finansdirektørstillingen, og siden påske har han vært konstituert som Norges-sjef.

– Jeg har i min yrkeskarriere på rundt 20 år stort sett hatt ledende stillinger innen økonomi, finans, forretningsutvikling, merkevarebygging, markedsanalyser, oppkjøp, driftsendringer og produksjon innen bransjer som bygg og anlegg og næringsmiddel. Jeg har dybdeerfaring på detaljhandel, spesielt i Norge, sier Sekkesæter.

– Alle nye sjefer må alltid gjøre noe nytt. Hva skal du gjøre?

– Jeg skal være veldig tydelig på retning. Vi skal samle landet til ett kraftfylt rike, være troverdige og forutsigbare når det gjelder at vi skal gå i samme retning.

– Vil det bli noen endringer når det gjelder antall butikker og hvor de ligger?

– Der vi er svake ønsker vi å bli sterke. Der vi har dårlig resultat, kanskje fordi vi har for dårlige eller for spredte butikker, vil vi også gjøre noe med det. Jeg gjennomfører som leder alltid grundige analyser hvor flere enn meg er til stede. Jeg lytter gjerne mer enn jeg snakker, og ingen beslutninger er hellige hvis de er gale, sier Sekkesæter.

Stort potensial

Når det gjelder konkurransen sier den nye Expert-sjefen at han betrakter konkurrentene på en respektfull måte, uavhengig av størrelse.

– Det er ikke tilfeldigheter eller dårlig håndverk som har gitt Elkjøp den markedsposisjonen de har. De har vært meget dyktig på mange områder. Jeg tror imidlertid at det finnes et stort potensial for Expert via strukturen vår, den regionale tilstedeværelsen, innkjøpsmakten og posisjonen i markedet.

Også når det gjelder netthandelen har Sekkesæter iverksatt en analyseprosess. I løpet av høsten skal kjeden ha en nettstrategi klar både for Norge og Norden.

– Vi kan ta ut flere synergier på nordisk basis. I dag gjør vi dette på innkjøpssiden, men det er åpenbart at vi kan hente mer på markedsføring, kampanjer, opplæring, driftsmodeller, konseptutvikling, etableringsanalyser og –gjennomføring.

– Hvor mye kommer du til å tilpasse deg Expert og hvor mye må kjeden tilpasse seg den nye sjefen?

Sekkesæter må for første gang i intervjuet tenke seg om før han svarer.

– Det var et godt spørsmål. Jeg vil alltid være den jeg er, og jeg har mine leveregler for ledelse. I større grad vil jeg tilpasse meg Expert-kulturen, men samtidig vil jeg søke å påvirke på riktig tid og sted. Jeg håper Expert-kulturen blir enda sterkere der vi allerede står støtt; på samhold og stolthet for det oransje hjertet. Vi vil ta en tydeligere posisjon som den store eksperten som gir kundene veiledning og service de ikke får andre steder. Klarer vi å bli best på dette, vil vi også vinne betydelige markedsandeler.

– Du har bakgrunn fra næringsmiddelbransjen. Hva tar du med deg derfra?

– Tiden er moden til at vi tar i bruk en del av de virkemidlene man har brukt 120 år på å utvikle innen næringsmiddel. Det være seg målstyring, strategisk tenking, det å ha en naturlig fase før beslutninger fattes, analyser, vurderinger og refleksjon. Man må involvere flest mulig av de riktige personene for at de riktige beslutningene skal fattes, og ikke minst være tro mot disse inntil det motsatte vises, sier Sekkesæter.

Han tror mange i Expert-systemet er spente siden det nå er to nye sjefer på toppen.

Kompetente eiere

– Både nordisk konsernsjef Øyvind Winther og jeg har en relativt folkelig stil. Vi lytter mye, og kommer til å bruke mye tid på å reise rundt for å få impulser på hva som fungerer og ikke. Vi vil være konsekvente og direkte når det gjelder å løse utfordringer og problemer.

– Er det en utfordring at dere begge kommer fra helt andre bransjer?

– Det kan være. Men vi har begge gjort suksess og vist at vi har skapt store verdier. Dette er bransjeuavhengig, mener Sekkesæter.

– Expert har vært gjennom en omfattende rasjonaliseringsprosess. Hvordan har denne påvirket kjeden?

– Heldigvis har vi den beste personaldirektøren i Norge, Steinar Bratberg. Han er faglig veldig sterk, og kjører disse prosessene på en ryddig måte etter boka. I dag har vi et svært godt utgangspunkt. Hvordan bildet ser ut om ett år, vet jeg ikke, sier Sekkesæter.

Når det gjelder forholdet til eierne Awilhelmsen AS karakteriserer han dem slik:

– Da de kjøpte Expert hadde de begrenset kunnskap om bransjen, men de har vist en utrolig vilje og evne til å tilegne seg kompetanse. De er i dag en aktiv og interessant sparringspartner når det gjelder å videreutvikle forretningen. De er finansielt solide og gir oss økonomisk frihet til å utvikle virksomheten videre, sier Sekkesæter.

Han mener Experts skandinaviske landssjefer sammen utgjør et sterkt lag.

– I Danmark sitter Lars Christensen som har bakgrunn fra supermarkedskjeden Bilka. I Sverige har vi Magnuss Håkonson som kommer fra et Londonbasert miljø innen næringsmiddel. Sammen med konsernsjef Winther, som gjorde suksess innen apotekbransjen, og våre finansielt sterke eiere og meg selv, utgjør vi et ekstremt kompetent lag. Utgangspunktet har aldri tidligere vært så godt for Expert, sier Sekkesæter.

Til toppen