Jan A. Røsholm fra Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsket velkommen til årets seminar, som samlet i overkant av 80 deltakere. Foto: Erik Andersen.

TIL KIEL FOR 16. GANG

Over 80 deltakere var med på Vårkonferansen til Stiftelsen Elektronikkbransjen. Viktige tema var forsikringsordninger, mini-TV og forbrukerkjøpsloven.

Det var 16. gang bransjeorganisasjonen arrangerte en slik konferanse på båten til Kiel. Tidligere ble konferansen holdt i regi av Elektronikkforbundet, de to siste årene har Stiftelsen Elektronikkbransjen vært arrangør. Mange av deltakerne på disse seminarene er gjengangere.

– På forhånd hadde vi undersøkt hva deltakerne ønsket av program. I år var det mange som ønsket å høre mer om temaet transportforsikring. I tillegg var det mange som ville høre om forbrukerkjøpsloven og helseforsikring. Vi står foran lanseringen av mobil-TV, og det ble også et viktig tema, sier distribusjonsdirektør Jan A. Røsholm, som var hovedansvarlig for arrangementet.

Han sier at det alltid er en utfordring å sette sammen et fagprogram, men føler at temaene denne gang var vellykket.

– Det ideelle er nok å ha et deltakerantall på rundt 100, og jeg savner at flere handlere blir med. Programmet inneholder noe for alle aktører i bransjen, sier Røsholm.

– Er det aktuelt å holde en slik konferanse på andre steder enn en båt?

– Det fine med Kiel-båten er at alle er samlet hele tiden. Holder du møtet i land, er det alltid en risiko for at noen forsvinner i den sosiale delen av arrangementet.

Forsikringer

Stiftelsen har en avtale med forsikringsmegleren Connector. Markedsdirektør Reidar Meinstad orienterte om en ny transportskadeforsikring. Hittil har transportfirmaer som melder tap eller skade bare gitt erstatning med utgangspunkt i vekt. Det nye er at firmaene blir tilbudt en spesialforsikring som går på reell verdi av det som blir transportert. Fra Storebrand ASA kom leder for bransjesenteret Steinar Ranheim og snakket om helseforsikring. Forsikringsordningen skal nå dekke skade, sykdom og behandling i løpet av kort tid. Firmaer kan gå inn på ordningen for alle eller grupper av de ansatte.

For øvrig inneholdt årets seminar presentasjon fra firmaene Nedis AB og Bleken Elektronikk AS og Bleken Data. Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen orienterte deres arbeid og la frem tall for omsetningsutviklingen og trender.

Synnøve Bjørke fra Stiftelsen Elektronikkbransjen i engasjert samtale med Erik Schjærin fra Schjærin Radio og TV på Flisa.
Reidar Meinstad fra Connector orienterte om en ny transportskadeforsikring.
Torbjørn Rångemyr fra Nedis AB (f. v.) diskuterer bransjespørsmål med Steinar Ranheim fra Storebrand ASA og seminarleder Jan A. Røsholm.
Ole Gustav Bakken (t. v.) og Rolf Wæthe fra Rolfs Elektro i Kristiansand (t. h.) har deltatt på mange seminarer tidligere, mens Trond Jacobsen fra Br. Jacobsen Expert i Haugesund var ny.
Til toppen