Tilbakeblikk: Radiofabrikantene diskuterer...

I Radiohandleren nr. 2 fra 1956 var det en artikkel med referat fra et møte i Norske Radiofabrikanters Forbund. Her var daværende kringkastingssjef Kaare Fostervoll og sjefsingeniør Olaf Moe tilstede for å snakke om kringkastingens utvikling i Norge. Av artikkelen ser vi at problemene da som nå var å sørge for god dekning til alle innbyggere i landet. For 50 år siden sto man mitt oppe i utbyggingen av FM-nettet. Annonsen fra samme blad er tidstypisk: radiorør var i bruk i nesten alle produkttypene den gang.

Radiofabrikantene diskuterer...

Til toppen