Tilbakeblikk

1956

Et godt tiltak i Drammen

Drammens Radiohandleres Forening laget god propaganda for radio da foreningen i forbindelse med en møbelmesse i Drammen samtidig fikk laget sin egen lille radiomesse.

Det var stor interesse for denne utstilling, og massevis av brosjyrer fra samtlige radioleverandører ble i løpet av utstillingsdagene distribuert til publikum. Det gjaldt for Drammensforeningen å arrangere og gjennomføre en nøytral utstilling av de forskjellige merker, samtidig som man håpet det hele ville bli en god propaganda.

Formannen i Drammensforeningen, Ah. Horn og sekretær G. Baasen, utførte et godt arbeid som tok atskillig tid, men resultatet ble godt, og Drammens radiohandlere kunne tydelig merke den økende publikumsinteresse.

Det er et spørsmål om det ikke kan være en tanke om de forskjellige lokalforeninger i forbindelse med utstillinger på de forskjellige steder forsøker å gjennomføre noe lignende.

1966

Fargefjernsyn og øynene

Man har medisinsk grunnlag for at fargefjernsyn er mer skånsomt for øynene enn sort/hvitt. Vi oppfatter jo verden i farger, lyset spres over et større antall av netthinnens sanseceller og belaster ikke bare de celler som omfatter sort/hvitt.

Det er generalsekretær Pierre Braillard i det franske fjernsynsselskap som reklamerer for farge-TV på denne måte.

Frankrike vil begynne ordinære farge-TV-sendinger høsten 1967.

Farge-TV til salgs

Philips farge-TV vil være i handelen i Europa fra begynnelsen av september 1967, og selskapet oppfordrer forhandlerne til å delta i instruksjonskurs som nå skal arrangeres.

Første kurs for hollandske forhandlere holdes for tiden i Eindhoven med en gruppe på 30 deltakere, og nye kurs vil bli holdt frem til midten av 1967. Selvsagt legges kursene på et teknisk nivå som forhandlerne med letthet kan følge.

1976

Lørdagslukking i sommer i Mørebyene

Radio og TV handlerne samt elektrohandlerne i Ålesund, har besluttet å innføre sommerlukking fra 1. Mai.

Forretningene vil da holde åpent hverdager til kl. 16, men være stengt hele lørdag.

Flere hensyn ligger bak denne beslutning. Først og fremst selvfølgelig, de forskjellige lover og regler, som gjelder for arbeidstiden. Men også hensynet til de ansatte, og avviklingen av deres fridager, har vært av betydning.

Handlerne håper at dette totalt sett, er den smidigste løsningen for alle parter.

Fridagene blir da avviklet når publikum har minst behov for hjelp.

Etter sommerferien er det sannsynlig at forretningene vil holde åpent også lørdager, og i tillegg ha langåpent torsdager.

Til toppen