– Treffer du en TV-seer på jakt etter flere kanaler og bedre kvalitet, sjekk dekningskartet, skriver Anne Karin Augland i NTV.

Tillit til fagfolk

Det gjelder å ta vare på tilliten, gi riktig informasjon og vise at vi er til å stole på.

Det digitale bakkenettet er åpnet i fire fylker, og forbrukerne står i kø for å kjøpe dekodere. De som kun har fått inn 1-4 TV-kanaler via antennen har ventet på å kunne ta i bruk flere knapper på fjernkontrollen. Mange gjør som de bør og tar turen til sin lokale radio/TV-forhandler. For å spørre om de har dekning, hvilke antenne de trenger, hvilke kanaltilbud de kan få og hva det koster. I de aller fleste tilfeller får kundene gode svar og god veiledning.

Norges televisjon (NTV) selger ikke dekodere og kanalpakker, vi konsentrerer oss om teknologi og informasjon. Det digitale bakkenettet skal bygges ut og fungere. Folk skal vite hvordan de tar det i bruk. NTV har jobben med å sørge for begge deler. NTV har fått henvendelser fra TV-seere som har vært hos sin lokale forhandler og fått en beskjed som denne; ”nei du, i områdene her hos oss på Fosenhalvøya blir det dårlig dekning. Eneste løsning er parabol!”.

Dekning og ikke dekning

Fakta er som følger: 95 % av alle husstander har dekning fra bakkenettet. 5 % har altså ikke dekning. Blant dem som ikke har dekning har 8 av 10 husstander allerede kjøpt parabol. Deretter sitter vi igjen med 2 av 10, eller maksimalt 20.000 husstander, som har to muligheter. Den ene er å forsøke å fange signalene fra bakkenettet ved hjelp av enkel signalforsterker koblet til antennen. Dette vil være mulig en del steder som ligger tett opptil et område med dekning. Alternativet er å anskaffe parabol.

De som må kjøpe parabol for første gang, for di de ikke har dekning i det digitale bakkenettet, kan om de ønsker det få inn NRKs tilbud uten å tegne abonnement hos satellittoperatørene. Dette løser NRK sammen med satellittoperatørene.

Til sist har vi om lag 5.000 husstander som er i såkalt satellittskygge. De har verken dekning fra bakkenettet, satellitt, kabel-TV eller bredbånds-TV. For disse bygger NTV et eget satellittskyggenett, som gir hele NRKs tilbud. Alle disse om lag 5.000 husstandene vil få informasjon fra NTV.

Ta vare på tilliten

Folk har tillit til oss – enten vi er ansvarlig for utbygging, distribusjon, installasjon eller selger dekodere og programpakker. Da gjelder det å ta vare på tilliten, gi riktig informasjon og vise at vi er til å stole på. Dekningskartet på NTVs nettsider er teoretiske beregnet, men har vist seg å stemme veldig godt med de faktiske forhold. Det gjelder bare å ta det i bruk. Et søk i ditt område er gjort på sekunder. Du kan til og med skrive ut kartutsnitt for dine lokalområder.

Han som fikk beskjed om generelt dårlig dekning og parabol som eneste mulighet, har nå fått informasjon om muligheten for å velge bakkenettet, om han vil. Fakta viste seg å være at det blir god dekning over det aller meste av Fosenhalvøya, når nettet åpner i Sør-Trøndelag 1. november i år. Vår mann kan klare seg med en vanlig UHF-antenne.

Det digitale bakkenettet bygges ut med en snitthastighet på en sender per dag. Utover høsten åpner nettet i ytterligere ni fylker, og i hvert fylke skal bakkenettseerne til sin lokale forhandler og kanskje også søke råd på veien. Treffer du en TV-seer på jakt etter flere kanaler og bedre kvalitet, sjekk dekningskartet. Fagfolk er til å stole på.

Utbyggingen av det digitale bakkenettet er i full gang, her fra Gaustadsenderen.
Til toppen