– Vi er med dette vokst til å bli en av de fem største hvitevareleverandørene i Norden, sier administrerende direktør Kristian Hansen i Gorenje Group Nordic A/S. Her fotografert på IFA 2008. Foto: Stian Sønsteng

TOPP FEM MED ASKO OG GORENJE

– Til sammen har vi med Asko og Gorenje en markedsandel på åtte-ni prosent. Dermed er vi blitt en viktig aktør på hvitevaremarkedet i Norge.

Det sier Kristian Hansen, administrerende direktør i Gorenje Group Nordic A/S. Som kjent kjøpte Gorenje-konsernet Asko-gruppen i august 2010. Nå er den nye organisasjonen på plass. I Norge har selskapet tolv ansatte, ni av disse kommer fra Asko. Virksomheten i Askos lokaler på Siggerud utenfor Oslo legges ned, heretter skal de ansatte være ute på veien eller arbeide fra hjemmekontor.

– Av de 21 ansatte i Asko er ni som fortsetter. De øvrige fikk tilbud om arbeid ved vårt hovedkontor i København, dessverre takket ingen ja til dette. Vi har satt aktiviteter i gang for å hjelpe disse tolv til å skaffe seg en ny jobb, og jeg vet at en stor del av disse allerede har lykkes med dette, sier Hansen.

Gorenje-gruppen vil markedsføre Asko som et merke i øvre sjikt, og Hansen mener produktene utfyller hverandre i porteføljen.

– Vi slipper kannibalisme ved at merkene Asko og Gorenje tar salg fra hverandre. Produktene ligger på ulike prisnivå, og vi kan derfor oppnå en rekke synergieffekter. Hver for oss var vi for små i Norge, nå blir vi viktigere ute i handelen fordi vi til sammen representerer en større omsetning, sier Hansen.

– Hvordan er dette mottatt i bransjen?

Vanskelig å være liten

– Svært godt. Jeg opplever at vi har høy troverdighet, og posisjonen vår blir styrket med Asko i sortimentet. Vi er med dette vokst til å bli en av de fem største hvitevareleverandørene i Norden, og kan dermed drive en effektiv organisasjon både når det gjelder markedsføring, salg og ettermarked. Har man en markedsandel i Norden på under fem prosent får man det vanskelig fremover hvis man skal opprettholde serviceapparatet overfor kundene, sier Hansen.

Han anslår at selskapet har en markedsandel på åtte-ni prosent både i Norge og Danmark, mens den er sju i Sverige og elleve i Finland.

Asko var eid av italienske Antonio Merloni som gikk konkurs i 2008. Siden var selskapet eid av italienske banker inntil Gorenje-gruppen kjøpte det i august 2010.

– Vi brukte høsten 2010 til å analysere hvordan den fremtidige strukturen skulle bli. Asko blir vårt toppmerke for detaljkjedene, slik Atag er det for kjøkkenbransjen. Atag er foreløpig lansert i Danmark, vi vil snart gå ut med merket også i Norge og Sverige, sier Hansen.

Rundt hundre i Norden

Virksomheten ved Askos salgsselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland ble fra 1. april lagt inn under hovedkontoret i København. Finansielt skjer overgangen fra 1. april i Danmark, 1 juni i Sverige og Norge og 1. juli i Finland. En felles salgsorganisasjon skal representere begge varemerkene i markedet. Magnar Oddane er norsk salgssjef, han har åtte medarbeidere i salgsavdelingen. De øvrige norske ansatte arbeider med ettermarkedet.

– Vi har prioritert å beholde selgerne som er ute i markedet, mens vi har forsøkt å effektivisere støttefunksjonene. Vi ønsker også at den enkelte kunde skal få én kontaktperson hos oss, enten det er en kjede eller en enkelt forretning, sier Hansen.

Av 58 Gorenje- og 88 Asko-ansatte fortsetter rundt hundre i den nye nordiske organisasjonen. Omstruktureringen er ferdig i Norge, Sverige og Danmark, mens Finland gjenstår.

Driften ved Askos fabrikker i Vara i Sverige og i Lahti i Finland fortsetter. Disse er direkte underlagt hovedkontoret i Slovenia.

– I Sverige produseres vask, oppvask og tørk, i Finland komfyrer. Vi er med dette Nordens største produsent av hvitevarer, sier Hansen.

Til toppen