Pioneer Norge AS ved Norgessjef Hein Barthold er gjenvalgt som styreleder i Leverandørforbundet Lyd og Bilde.

Transport, miljø og infoi fokus hos Lyd og Bilde

Felles transportavtale var viktigste punkt på agendaen på generalforsamlingen i Leverandørforeningen Lyd og Bilde.

Norgessjef Hein Barthold i Pioneer Norge AS fortsetter som styreleder i Leverandørforbundet Lyd og Bilde, som er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen. På generalforsamlingen, som fant sted sist i april, ble også det øvrige styret gjenvalgt.

– I et års tid har vi hatt en felles transportavtale i Leverandørforbundet. Den skal ivareta målsetningen om god miljømessig transport og sørge for best mulig utnyttelse av bilenes kapasitet. Nå vurderer vi å se på en tilsvarende løsning sammen m ed NEL (Norske Elektroleverandørers Landsforening) som også er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen. De fleste handlerne og kjedene tar imot produkter fra alle hovedgruppene. Det gir store rasjonaliseringsgevinster om vi kan transportere dette samlet til butikkene, sier Barthold.

Leverandørforbundets medlemmer er også opptatt av det store informasjonsbehovet publikum har i forbindelse med bransjens produkter.

Må bli flinkere på info

– Som bransje må vi bli flinkere til å gi forbrukerne et riktig og nyansert bilde av hva produktene kan gjøre for dem. Det er viktig at folk gjør riktig valg av produkter i forhold til overgangen fra analog til digital kringkasting på alle plattformer. Som kjent er Leverandørforbundet representert i Stiftelsen Elektronikkbransjens styre. Her vil vi arbeide for en bedre dialog med hele bransjen om disse utfordringene. Det er viktig å ha klart for seg at det er mange dyktige medarbeidere i butikkene, men det er stadig behov for nye, sier Barthold.

På generalforsamlingen tok de også opp problematikken rundt forbrukerkjøpsloven.

– Dette er en sak Stiftelsen Elektronikkbransjen arbeider med på vegne av hele bransjen, og vi følger spent med på saker som kommer opp, spesielt når det gjelder reklamasjonstid for bærbare produkter, sier Barthold.

De norske leverandørene er bekymret for at Norge kan få lover og regler for reklamasjonsfrister som er forskjellige fra resten av Europa.

– Vi følger høyesterettssaken for mobiltelefoner og er spent på hvilke konsekvenser den vil få.

Innbrenningsproblematikken er også en sak leverandørene er opptatt av. Både fra norsk hold og internasjonalt hold blir det samarbeidet med TV-selskapene om å få mer transparente logoer for å hindre innbrenning på flatskjerm.

STYRET

Leverandørforbundet Lyd og Bilde utgjør gruppen for lyd, bilde og data i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Styret består i 2007/2008 av:

Hein Barthold (Pioneer Norge AS, styreleder)

Pål Haugen (Grundig Nordic No AS, nestleder)

Thomas Hanche-Olsen (Sony Norge)

Trond Langeland (Canon Norge AS)

Bjarne Søndergaard (Dantax Norge AS)

Frank R. Mathisen (JVC Norge AS)

Bjørn Birkeland (Philips Norge AS)

Varamedlemmer:

Eigil Spiten (Agon AS)

Paal Anders Jansen (Samsung Electronics Nordic AB)

Til toppen