Ved et sammenbrudd av det herdede glasset i ovnsdøren vil det kunne høres ut som en liten eksplosjon, det er i realiteten det stikk motsatte – en implosjon.

Trolig skadet glass hvis det eksploderer

Det er lite sannsynlig at det herdede glasset i døren på stekeovnen eksploderer etter lengre tids bruk, uten at det er påført en form for ytre skade.

Frontglassene på dører for stekeovner er av sikkerhetsmessige grunner konstruert slik at de skal bryte sammen i sin helhet ved ytre påkjenninger. Herdet glass brukes i mange forskjellige produkter og er et gjennomprøvd materiale med svært gode egenskaper bruksmessig og sikkerhetsmessig.

Herdet glass fremstilles ved at det varmes opp til en høy temperatur og at det avkjøles kontrollert. Det bygges med dette opp spenninger i glasset, som gir det den store styrken og temperaturbestandigheten. Når et herdet glass av denne typen ryker, desintegrerer det som det heter på fagspråket og disse spenn ingene blir utløst. Det får glasset til å bryte sammen i små fragmenter som ikke skal være skarpe eller skadelige. Ved et eventuelt sammenbrudd vil dette kunne høres ut som en liten eksplosjon, det er i realiteten det stikk motsatte – en implosjon.

Tåler normalt mye

Glass av denne typen vil normalt tåle mye, men er spesielt utsatt ved støt mot hjørner og/eller kanter. Det vil kunne svekke glasset og utløse spenningene som er innebygd. Glasset behøver ikke å bryte sammen umiddelbart. Ofte skjer det først etter kort tids bruk etter at skaden er påført, da som følge av oppvarming og avkjøling.

Glassets egenskaper gjør det lite sannsynlig, eller rettere sagt umulig, at det desintegrerer etter lengre tids bruk uten at glasset i bruksperioden er påført en form for ytre skade.

For ytterlige informasjon viser vi Glassbransjeforbundets hjemmesider hvor det ligger informasjon om herdet glass: www.glassbransjeforbundet.no.

Her gis det også et klart svar på spørsmålet om herdet glass kan eksplodere uten ytre påvirkning. Svaret er at det kan det ikke.

Ut fra overnevnte kan ikke slike tilfeller anses som mangel ved produktet på kjøpstidspunktet, og de vil derfor ikke dekkes som en garanti eller reklamasjon.

Til toppen