– Nå er Gets aktiviteter bygd ut over hele landet og helt til Sør-Varanger i nord. Totalt har vi nå 410.000 TV-kunder, sier Gunnar Evensen i Get.

TROR PÅ FIBER/KOAKS-KOMBINASJON

– Jeg har god tro på at kombinasjonen av kabelnett med koaksialkabel og fiber vil være en meget viktig multimediebærer også i fremtiden.

Det sa administrerende direktør Gunnar Evensen i Get AS på seminaret som Kabel Norge holdt i forbindelse med årets generalforsamling i slutten av april. Hans budskap var at hybride nett med kombinasjon av fiber og koaksialkabel også må få en mer sentral plass i debatten om fremtidens infrastruktur. En viktig årsak er at denne type nett har meget stor datakapasitet.

520.000 abonnenter

Av landets cirka 950.000 husstander med tilknytning til kabelnett er det cirka 520.000 som er abonnenter hos Get. I tillegg til denne abonnementsmassen er Get servicepartner for kabelnett til cirka 80.000 husstander. Av abonnementsmassen er 410.000 TV-kunder hos Get. Firmaet har seks regionskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo, og i dag cirka 500 medarbeidere.

Tidligere var Gets forretningsvirksomhet konsentrert om Sør-Norge. I løpet av fjoråret ble aktiviteten imidlertid utvidet helt til Sør-Varanger. Kapasiteten er stor nok til å nå langt flere kunder enn man har i dag først og fremst med IP-tjenester, fortalte Evensen.

Nytt nivå

Evensen mente at hele kabelnettbransjen er i ferd med å arbeide seg opp på et nytt nivå.

– Situasjonen for NSB det siste halve året, der det er avdekket mye feil og mangler på grunn av for lite vedlikehold er på mange måter en parallell til det vi har opplevd i kabelnettbransjen. Med det nye utstyret vi tilbyr kundene, først og fremst med avanserte TV-bokser, føler vi at vi kommer i en situasjon som likner den Iphone gir på mobilsiden. TV-tjenestene har fått en ny giv, sa han.

Get har gått fra å være et byfenomen til å bli en nasjonal tilbyder. I racet mellom fiber og metallkabel var Evensen klar på at den tradisjonelle koaksialkabelen fortsatt vil være det billigste og det beste for en slik infrastruktur rettet mot forbrukerne. I den forbindelse nevnte han at kabelnettselskapene fortsatt viser langt bedre lønnsomhet enn de som legger fibernett, til tross for at de sistnevnte har fått mange støtteordninger. Uansett mente han at en hybrid løsning som kombinasjon av fiber og metallkabel vil være det beste, også i fremtiden.

– Utbygging av fibernett vil være en viktig del av samfunnets utvikling. Imidlertid er det ikke alltid like klokt å bygge fiber der det fra før av ligger en metallkabel med meget høy kapasitet. Vi stiller spørsmål om hvor lønnsomt fiber kommer til å bli i denne kombinasjonen, sa Evensen.

Rammebetingelser

Gets direktør la stor vekt på at bransjens rammebetingelser ikke skal endres.

– Det er en av forbundets viktigste oppgaver å sørge for dette. Det gjør at vi kan holde oss til den investeringsstrategien vi har hatt lenge i Get. I stedet for å ta ut utbytte har eierne våre pløyd overskuddet inn i nye investeringer for å styrke posisjonen. Jeg er også veldig glad for at Canal Digital nå har kommet inn som medlem. Det betyr mye for hele denne delen av bransjen at alle store aktører er samlet, sa Evensen.

Til toppen