Sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK hadde æren av å slå av den analoge TV-senderen på Tryvann i Oslo. Dermed forsvant bildene på de to TV-skjermene som viste NRK1 og TV2.

TRYVANN SLUKKET etter 54 år

Etter 54 år med analog distribusjon ble TV-senderen på Tryvann, som har dekket de sentrale deler av østlandsområdet, slått av 20. mai.

Nå har det digitale bakkenettet overtatt også her. I 1954 startet de første prøvesendingene med fjernsyn fra Tryvann. Fire år senere startet regelmessige prøvesendinger, og i august 1960 ble det norske TV-nettet offisielt åpnet. To år etter dette var Tryvannstårnet ferdig bygget. Siden da har det stått som et sentralt symbol for norske kringkastingssendinger, og under tårnet har det nasjonale kringkastingssenteret vært plassert.

Derfor var det en ikke så liten historisk begivenhet da den analoge senderen på Tryvann ble slått av 20. mai og erstattet av en digital sender fra masten noen hundre meter unna.

– Det er et symbol på kringkastingen i Norge som vi nå har digitalisert. Vi har arbeidet i mange år for å digitalisere fjernsynsnettet i Norge, og det er en milepæl når ny teknologi kan avløse det gamle, sa NRKs sendesjef Oddvar Kirkbakk, da han slo av den analoge senderen på Tryvann.

Sentral for telekommunikasjon

Som kjent foregår den analoge slukkingen nå region for region inntil den avsluttende slukkingen i Finnmark sist i 2009. Kirkbakk bekrefter at slukkingen hittil har vært nærmest uten komplikasjoner både teknisk og i forhold til seerne. Det mener han kommer av at informasjonen forut for slukkingen har vært meget god og at alle vet hva som skjer etter hvert som slukkingen skrider fram.

Nå er det bare FM-senderen igjen på Tryvannstårnet, men tårnets funksjoner er ikke redusert av den grunn.

– For det første vil det nok gå en del år før FM blir slukket, men det viktigste med tårnet er at det er et sentralt punkt for norsk telekommunikasjon. Det sprer signaler både for telefoni og mobiltelefoni til andre sendere i Norge. Her vil det fortsatt være mye radiolinjekapasitet, sier Christian Strøm, som jobber med produktstøtte hos Norkring.

Han minner om at beliggenheten til Tryvannstårnet ikke primært ble valgt for å gi god kringkastingsdekning til Oslo, men for å være plassert gunstigst mulig i forhold til andre hovedsendere. Overvåkningen og kontrollen av hele det norske kringkastingsnettet vil fortsatt ligge i bunnen av tårnet. Sendingene fra masten noen hundre meter lenger ned veien blir fjernstyrt fra tårnet.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008 

Les også:

Ryggraden på plass

– Selv om det ikke lenger blir sendt TV fra Tryvannstårnet, har det ikke mistet sin funksjon som et senter for telekommunikasjon og kringkastingsdistribusjon til hele landet, sier Christian Strøm i Norkring.
Slukkingen av den analoge senderen på Tryvann ble omfattet med stor interesse fra massemedia. Her orienterer Oddvar Kirkbakk fra NRK og Anne Karin Augland fra NTV om slukkeprosessen.
Til toppen