Administrerende direktør i BlueFront AB, Håkon Ingvaldsen (i midten) har mange tanker om det som skjer i den norske servicebransjen. Her er han i samtale med Nils Rage fra Thv. Solberg på Bryne (t. h.) og Herleik Dalen fra Dalens Elektronikkservice AS under serviceseminaret i København i slutten av mai.

Turbulente tider for verkstedbransjen

– Det er en turbulent tid i den norske verkstedbransjen. Konkursen i Strax-kjeden får stor betydning for mange aktører og rammer både kjeder og leverandører.

Det tror administrerende direktør Håkon Ingvaldsen i det svenske selskapet BlueFront AB. Han har vært lenge i bransjen, og har erfaring med verksteddrift blant annet fra sin tid som daglig leder for Anovo. Han karakteriserer situasjonen for verksteddelen av bransjen slik:

– Landskapet er under voldsom omveltning. Det som var en sannhet for kort tid siden, behøver ikke å gjelde i dag. Den mest statiske delen av bransjen er Elesco-kjeden. Den vil trolig kunne være en viktig brikke for å hjelpe mange i den situasjonen vi er i. Jeg vil bli overrasket hvis prosessene vi nå er inne i med Strax-konkursen vil forandre Elesco-medlemmene i nevneverdig grad, sier Ingvaldsen.

Han mener det har vært store bevegelser i servicemarkedet det siste et til halvannet året.

– For halvannet år siden la Strax ned virksomheten i Sverige etter å ha vært gjennom en prosess der eierne ville selge seg ut av selskapet. Strax hadde planer om å føre over reparasjonene til Norge og Danmark. Det var ikke mulig å gjennomføre overføringene til Norge, så løsningen ble å bruke det danske verkstedet. Etter dette kom selskapet Powermill inn i bildet. Powermill var egentlig finskeid, men ble kjøpt opp av det svenske selskapet SVK. Elkjøp, som var den største kunden til Strax i Sverige, hadde et tett forhold til Powermill. I tillegg til aktiviteter i Sverige, Finland og Danmark, har det også aktiviteter i de baltiske statene, sier Ingvaldsen.

Powermills inntreden betydde lite for Norge, og tilførte ikke den norske delen av Strax noe vesentlig mer arbeid.

Fall i stedet for vekst

I en artikkel i fagbladet Elektronikkbransjen for en tid siden uttrykte den daværende norske Strax-ledelsen at firmaet hadde rundt 25 prosent av det norske servicemarkedet, og hadde som mål og øke til 40 prosent. I stedet gikk det motsatt vei.

– Hva utløste fallet?

– Bortsett fra den tidligere Power-kjeden hadde ikke svenske Expert benyttet tjenester fra Strax. Svenske Expert hadde serviceavtale med Assist. For et par år siden solgt Assist seg inn hos norske Expert med et totalt servicekonsept. Det vesentlige av IT-, lyd og bilde- og logistikktjenester ble lagt til Assists samarbeidspartner Infocare.

Når det gjelder Elkjøp, ser Ingvaldsen klart at kjeden har et problem.

– Når Strax nå er slått konkurs, betyr det at Elkjøp mangler en servicepartner. Jeg antar at Elkjøp-ledelsen har hatt samtaler med andre aktører, for eksempel Infocare eller Powermill. Jeg tror disse vil ta det volumet Elkjøp har hatt hos Strax. Men dette er sikkert en stor utfordring for Infocare, siden de fortsatt ikke har greid å håndtere hele servicevolumet fra Expert. Det er med andre ord en manko på kapasitet, og jeg tror logistikkløsningene er for dårlige til å drive rasjonelt på så stor basis.

Ingvaldsen ser det spesielle i at Infocare og Powermill nå ser ut til å bli en og samme organisasjon. Powermill er Assists største konkurrent, og med sammenslåingen av Infocare og Powermill vil Assists viktigste partner også bli firmaets største konkurrent. Her venter han at noe vil skje i løpet av kort tid.

– Det er også overveiende sannsynlig at Infocare etter sammenslåingen med Powermill vil sitte med all service både fra Expert og Elkjøp, med mindre en eller begge kjedene vil spre arbeidet og dermed risikoen på flere aktører.

Lokalverkstedenes rolle

– Kan det nå være stor nok verkstedkapasitet i Norge til å greie det totale nasjonale volumet?

– Kapasiteten er langt på vei god nok hvis bare aktørene som er igjen greier å organisere dette på en riktig og rasjonell måte, sier Ingvaldsen.

Han tror både logistikk og ikke minst transport vil by på stadig større utfordringer i Norge. Dette vil ramme de store kjedene både med hensyn til kostnader og praktisk gjennomføring, mener han.

– Hva tror du om lokalverkstedenes rolle?

– Lokalverkstedene må nå som før kjenne sin besøkelsestid og ikke påta seg flere oppgaver enn de kan greie. De må for eksempel ikke reparere for leverandører som ikke har vist evne til å støtte dem tidligere. På den annen side er det viktig at lokalverkstedene nå samarbeider med leverandører som tidligere har vist ansvar. De leverandører som har investert i lokalverkstedene vil da kunne komme gjennom denne perioden på en akseptabel måte.

Ny epoke

– Hvilken betydning kan det som skjer nå få for leverandørene i Norge, og vil det eventuelt ramme de nordiske salgsorganisasjonene?

– Jeg ser dette i sammenheng med at hele verkstedbransjen går inn i en ny epoke preget av økt konkurranse mellom verkstedene. Så langt har verkstedavtalene vært sentralisert og styrt av de store kjedene. De verkstedene som har hatt stort volum, men som ikke har greid å levere, har i alt for stor grad fått lov til å holde på. Dette har skjedd for eksempel innen mobilbransjen tidligere. Lyd- og bildebransjen har også hatt aktører som har håndtert service veldig dårlig. Jeg tror det er viktig at leverandørene finner verksteder som kan håndtere produktene på en bra måte og lage logistikkløsninger som er effektive og rasjonelle nok. Det er viktig å sende riktig reparasjon til riktig verksted. Intet verksted kan i dag håndtere alt.

Ingvaldsen mener at det nå kan være rom for at nye aktører kommer inn i Norge, og at enkelte typer reparasjoner sendes ut av Norge og det nordiske markedet.

– Baltiske og østeuropeiske land kan raskt komme inn i dette bildet. Enkelte andre bransjer bruker allerede slike løsninger, sier Ingvaldsen.

SISTE

Intervjuet ble gjort før det var klart at InfoCare overar Strax. Se egen artikkel.

Til toppen