TV SKAL ENERGIMERKES

Nå får også TV-apparater obligatorisk energimerking. Dette er vedtatt i EU.

I første omgang vil skalaen vise energiklassene fra G til A, men skalaen vil oppdateres trinnvis etter hvert som apparatene blir mer energieffektive.

Som kjent har det frem til i dag har bare hvitevarer hatt obligatorisk energimerking. Denne ordingen er også revidert og utvidet med tre klasser, A+, A++ og A+++.

Energimerkene blir språknøytrale, og tekst blir erstattet med piktogrammer. Etikettene som viser apparatets energiklasse skal følge med fra produsent.

I EU blir de nye energimerkene tillatt brukt på frivillig basis fra 01.01.2011. Fra 2012 blir de nye merkene obligatoriske.

Til toppen