Produktdirektør Trond Jahr fra Get snakket om “The Big Bang Theory” som et uttrykk for gjennombruddet TV-apparatet vil ha som sentral for deling av digital informasjon.

TV-SKJERMEN HJERTET FOR MULTIMEDIA

– Den store revolusjonen er at TV-skjermen er den store plassen for å dele informasjon av multimedia. Det vil jeg karakterisere som The Big Bang Theory.

De sa produktdirektør Trond Jahr i Getunder kongressen til Kabel Norge. Han var bedt om å gi en oversikt over nåtid og fremtid for kabelnettene, og startet like godt et historisk tilbakeblikk.

Da World Wide Web kom i 1990, var det sirka 30 millioner brukere i nettet. Ved utgangen av 2010 hadde antall brukere økt til mer enn to milliarder. 57 prosent av brukerne bor i såkalte utviklingsland. Overraskende nok er Kina det landet med flest internettbrukere i forhold til folketallet. Det er elleve år siden kineserne gikk forbi amerikanerne i å være størst.

– En liknende kraftig utvikling har vi hatt innen platebransjen helt fra LP-platen kom på 30-tallet og inn i CD-alderen 50 år senere. Men det var ikke digitaliseringen som var viktigste del av denne utviklingen. Det var det vi kan kalle The NapsterRevolution. Den bar med seg en viktig funksjon i tillegg til digitalisering, nemlig komprimering, og komprimeringen laget helt nye muligheter for distribusjon og lagring av lyd, senere også av bilde. Vi fikk fildeling, som riktignok ble forbudt etter kort tid, men som har overlevd i nye former som et viktig grunnlag for dagens distribusjonsformer, sa Jahr.

I dag blir musikk omsatt lovlig på denne måten gjennom rundt 400 nettbutikker på verdensbasis, og verdien er anslått til om lag 23 milliarder kroner årlig.

Big Bang

Jahr trakk paralleller til kabelnettbransjen og utviklingen der fra analog til digital distribusjon og økte muligheter for distribusjon og kontroll av innhold.

– Det er lenge siden fjernkontrollen ga deg styring over TV-hverdagen. Den store revolusjonen kommer i midlertid nå når vi ser at TV-skjermen og TV-apparatet er den store plassen for å dele informasjon av multimedia. Det vil jeg karakterisere som The Big Bang Theory, sa han.

På verdensbasis er det i dag dobbelt så mange TV-apparater i bruk som datamaskiner. Jahrvistetilnettsidenetil Motion Picture Assossiation of America.De viser at det for tiden er mulig å kjøpe innhold fra 47 nettbaserte tjenester i det amerikanske markedet. I Norge er det i overkant av ti tjenester som tilbyr det samme. Utfordringene disse nettstedene har er blant annet ulike betalingssystemer og det å sikre kvaliteten på innholdet du kjøper.

Etter Jahrs mening vil TV- og videoindustrien ikke lide samme skjebne som musikkbransjen. Mulighetene vil bli langt større i samspillet med moderne TV-bokser og TV-apparatet og forandre seg i takt med at funksjoner fra boksen etter hvert vil bli lagt inn i TV-apparatet.

– Digital-TV utvider forretningsområdene våre. Digitaliseringen er en god måte å tjene penger på for oss distributører. Nøkkelen er komprimering, som gir muligheter til å sende stadig flere TV-kanaler på en viss datamengde, sier Jahr.

Fra sør til nord

I 2006 lanserte Get betal-TV i sine nett. Det var bare ikke en ny måte å sende TV på. Digital-TV ga mulighet for HD, elektronisk programguide og digital PVR-funksjon. Jahr mente at alle abonnenter nå vil ha PVR-muligheter. Get har 17 partnere i sine nett som strekker seg fra sør til nord i landet. Ved siden av Canal Digital er Getén av de to store kabelnettaktørene i Norge. Når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet på utstyr som hører med til kabelnett, sammenliknet Jahr det med en Iphone. Fortsatt vil mottakerboksen være en hjemmesentral, uansett hvilken plattform vi snakker om.

– Personlig video blir viktig. Da snakker vi ikke bare om det du mottar fra kringkasterne. Folk tar mye video selv, enten med videokameraer eller stillbildekameraene. Dette er innhold du har et personlig forhold til. Mange vil gjøre dette tilgjengelig for flere, ikke bare på TV, men ikke minst på de nye brettene. Vi ser at TV får innebygd videokamera som skaper nye muligheter for bildeoverføring og telefoni av type Skype, sier Jahr.

Veksten av IP-TV vil være med på å øke behovet for datakapasitet i nettene. Det betyr også at TV fortsatt blir sentralt i nettene. Jahr nevnte eksempel fra siste ski-VM på hvor stor økning det var i nett-trafikken under viktige konkurranser. Han nevnte eksempel på at et konkurrerende nettselskap hadde 100 prosent økt trafikkvekst under VM. Det var folk som strømmet NRKs TV-overføring.

– Hos Get sank imidlertid nett-trafikken med ti prosent, og vi var meget overrasket. Det som skjedde var at folk så programmene på TV i stedet for nett.

Parallelt med kongressen hos Kabel Norge ble det arrangert en utstilling for kabelnettbransjens leverandører.
– På verdensbasis er det i dag dobbelt så mange TV-apparater i bruk som datamaskiner, sa produktdirektør Trond Jahr i Get under kongressen til Kabel Norge.
Til toppen