Media Markt vil fortsette å åpne nye butikker i Sverige, og fortsetter sin investeringsplan.

TYSKERNE KOMMER I 2012

Det går mot at det tyske konsernet Media Markt/Saturn etablerer seg i Norge i første halvdel av 2012.

Som kjent har det lenge versert rykter om at tyskerne kommer, også til Norge. Media Markt/Saturn er veletablert i de fleste europeiske land og har oppnådd en ganske stor andel av markedet i Sverige. Derfor har det lenge vært spekulert i når de kommer til oss. Før jul i fjor sendte vi en forespørsel til det britiske markedforskningsbyrået Future Source. Byrået har omfattende kontakter i mange europeiske land og gjorde undersøkelser om situasjonen sett fra Media Markts sentrale ledelse i den tyske byen Ingostadt. Svaret var da at kjeden ikke ville etablere seg i 2011, men den planla å starte på et senere tidspunkt. Det er nå temmelig klart at de begynner i første halvdel av 2012.

Tre stormarkeder?

Våre kilder sier at Media Markt fra starten vil etablere seg på tre steder i Oslo-området. Hittil er det ansatt flere ledere som kommer fra bransjens firmaer og i tillegg antakelig utenfor bransjen. Fra etableringen i Sverige vet vi at det er snakk om meget store forretningslokaler. Dette kravet kan ha gjort det vanskelig for Media Markt-ledelsen å finne egnede tomter og/eller lokaler til sitt formål. Etter det vi får opplyst fra svenske kilder har konsernets tyvetalls stormarkeder i Sverige hittil ikke hatt så god omsetning eller overskudd som ønsket. Det har vært spekulert i om konsernets omsetning i Sverige skulle bli bedre før etableringen i Norge. Denne vektleggingen er nå muligens tonet ned.

Når Media Markt kommer, kan det forandre markedssituasjonen mye for de eksisterende norske kjedene. Derfor blir utviklingen naturlig nok fulgt nøye fra norske kjedeledere i bransjen.

Til toppen