42PF9830 er Philips toppmodell med LCD-panel, Pixel Plus 2 HD bildeforbedringsteknologi og Ambilight 2. Ambilight 2 lyser opp veggen bak i samme fargetoner som TV-bildet.

- Vår beste 42-tommer er en LCD

Den beste 42-tommeren i sortimentet vårt er en LCD-TV, men den koster vesentlig mer enn plasma-varianten.

- Hva er best, LCD eller plasma? Jeg synes ikke det er noe klart svar her. Vi i Philips anbefaler den TVen som gir best bilde til best pris i de ulike størrelsene, siden vi har både LCD og plasma i sortimentet. For billigere 42-tommere finnes det ikke noe alternativ til plasma. På sikt har LCD, som er en enklere teknologi, bedre forutsetninger til å lage gode TVer billig. Den beste 42-tommeren i sortimentet vårt er en LCD-TV, men den koster også vesentlig mer enn plasma-varianten, sier Nilsson.

Han trekker frem toppmodellen 42PF9830 med LCD-panel, som både har bildeforbedringsteknologien pixelplus 2 HD og ambilight 2. Sistnevnte funksjon lyser opp veggen bak TVen ved hjelp av samme type lysstoffrør som brukes i LCD-apparatene. Teknologien henter informasjon fra bildeforbedringskretsen, og den nye versjonen gir ulikt lys på høyre og venstre side.

- Man oppdager ikke hvor effektiv denne funksjonen er før man slår den av og oppdager hva man savner. Lyset som endrer farge etter TV-bildet er med å forstørre bildeopplevelsen. Vi har tatt patent på teknologien, og i en kontrollgruppe mente sju av ti at bildet er bedre - selv om ambilight ikke påvirker selve TV-bildet. Øyets muskel blir mindre brukt fordi det er mindre raske endringer i kontrastene, sier Nilsson.

Flere løsninger

Han mener Philips og resten av bransjen har en viktig jobb å gjøre med å holde forbrukeren oppdatert, slik at hun eller han kan fatte riktige avgjørelser.

- I overgangen fra bilderørs-TV til flat-TV og videre til høyoppløst TV finnes det ikke én løsning. Philips har vært markedsleder på TV lenge, og det som er i ferd med å skje er ganske dramatisk. Historisk har det fra år til år bare vært snakk om nye finesser på apparatene. Nå er vi midt oppe i flere omfattende teknologiskifter. I Sverige var andelen solgte flat-TV i januar 2004 bare 8 prosent. I oktober 2005 var andelen økt til nesten 60 prosent, og vi venter et stort hopp til jul i år. Av de 60 prosentene er 43 prosent LCD og 16 prosent plasma. Disse tar hovedsakelig andeler fra de dyrere bilderørs-TVene i bredformat, og økningen er størst innen LCD i bredformat, sier Nilsson.

Han forteller at Philips har 30 flate modeller i bredformat fra 17 til 50 tommer, enkelte av disse har både analog og digital mottaker.

- Man har fått mange flere størrelser å velge mellom. Tidligere gikk det nesten bare i 28- og 32-tommere. Siden man ser hele bildet på de flate TVene, skiller det bare én millimeter mellom en 26 tommers LCD og en 28 tommer bilderørs-TV. Vi tror omsetningen av 26- og 32-tommere kommer til å øke raskt, sier Nilsson.

Han avslutter med å fortelle hvordan den nye teknologien har endret folks holdning til TVen i hjemmet.

- Tidligere var det vanlig at interiørmagasinene ga tips til hvordan TVen skulle gjemmes bort. Nå handler det nesten om hvordan man skal plassere TVen slik at den synes fra veien utenfor! smiler Nilsson.

- Gjør det enkelt!

Jörgen Gunnarson har ansvaret for digital-TV hos Philips i Norden. Han mener det er viktig å gjøre valget av nytt TV enkelt for kunden siden avgjørelsen ikke bare tas ut fra tekniske spesifikasjoner men også ut fra hvordan produktet oppleves. I Sverige har man allerede slukket de analoge TV-senderne i en rekke distrikt, og man har dermed fått erfaringer vi i Norge kan dra nytte av ved overgangen til det digitale bakkenettet.

- Det har vært mange negative diskusjoner i Sverige, men det er selvsagt også positive konsekvenser av Riksdagens vedtak om et digitalt bakkenett ? som billigere løsninger, økte opplevelser og mange ekstratjenester. Den elektroniske programguiden er et eksempel, sier Gunnarson.

Han forteller at Sveriges 4,4 millioner husstander hver har 2,2 TVer. Dermed finnes det i underkant av 10 millioner TVer i landet. Av de som tar inn signaler fra bakkenettet, har en tredel konvertert til digital-TV. I tillegg kommer alle som tar inn signalene fra satellitt og internett.

De tre store kanalene i Sverige er SVT1, SVT2 og TV4, med så godt som 100 prosent dekning. Videre på lista kommer Kanal5 (73 prosent), TV3 (70), Eurosport (74) og ZTV (73).

- I oktober 2007 er det analoge nettet i Sverige slukket. De store og viktige områdene kommer neste år. Når det gjelder digital-TV vokser bakkenettet raskest. Kabelnettet er ennå ikke konvertert, der er bare 10 prosent digitalt. Kabelnettet tilbyr serverplass for brukerne, med mulighet til å pause sendingen eller ta opp et program til senere. Satellitt er konvertert og vil være tidlig ute med å tilby HDTV, men mange vil oppleve problemer med at signalene fra mottakeren bare går til én TV. IPTV er i gang, men i dag snakker mange om en hybridløsning der man ser TV via bakkenettet og kjøper enkelte program eller filmer via IPTV, sier Gunnarson.

Sverige i front

Sverige ligger lengst fremme i overgangen til digital-TV i Norden. I Finland stenger man det analoge nettet i 2007, her tar man hele landet i ett -fremfor den distriktsvise løsningen Sverige har valgt. I Danmark vil man trolig slukke de analoge senderne i 2009, men man vet ennå ikke hvordan man vil gå frem her.

- Dette er et flatt land med færre sendere - og dermed færre utfordringer. På distribusjonssiden skiller Danmark seg fra de øvrige landene i Norden, ved at mange er med i antenneforeninger. Dis se foreningene får signalene fra kabel, satellitt eller bakkenett. I dag ser det ut som kabelleverandørene drar det lengste strået, men dette kan endre seg, sier Gunnarson.

Han forteller at de frittstående mottakerboksene for digital-TV (Set Top Box) vil leve videre i Sverige, selv om det allerede er kommet TVer med innebygde digitalmottakere.

- Disse boksenes hovedfunksjon er at forbrukeren skal kunne bruke sine gamle TVer. Boksene lever sitt eget liv, og neste generasjon kommer med minne og flere funksjoner. I tiden fremover vil det bli mye snakk om slike hybridbokser. Vi i Philips tror man fortsatt vil trenge boksenei kabel- og satellittnettet, selv om man har en digital-TV.

Den integrerte TVen er den tradisjonelle måten å se TV, en ren og fin løsning uten ekstra kabler. I fremtiden vil de fleste TVer ha integrert digitalmottaker, siden dette medfører lave ekstrakostnader. For at disse lett skal kunne tilpasses de ulike markedene og de ulike krypteringsformene, vil apparatene bli utstyrt med en spalteplass for CA-moduler, sier Gunnarson.

Han innrømmer at Philips kom sent inn på det digitale bakkenettet i Sverige. Gunnarson forteller at Philips vil lansere en kompakt scartboks for gratiskanaler andrekvartal, som er så liten at den plugges rett i scartinngangen på TV.

Innhold viktig

- Vi har i dag 13 ulike digital-TVmodeller, det største utvalget i Sverige. I 2006 slipper vi 18 nye TV-modeller og fem nye mottakerbokser, sier Gunnarson.

John Olsen er europeisk direktør for HDTV, ved Philips hovedkvarter i Amsterdam. Han forteller at Philips samarbeider nært med innholdsleverandørene for å kunne tilby best mulig mottakere og paneler.

- Fotball-VM er en unik mulighet til å promovere HD-teknologien. Vi vil drive opplæring i bransjen slik at den kan forklare sluttkundene om mulighetene, og vi vil være på veien med en egen HDTV-forestilling. Denne ble lansert på IFA, der vi forsøkte å gjøre det klart at vi vil være i front når HD rulles ut i Europa. HD kommer, det skjer fort og det skjer nå. Alle arbeider sammen for at dette skal skje, det er klare standarder, og det er ingen forvirring rundt disse, sier Olsen.

Han er med andre ord tilfreds med at det ikke finnes noen formatkrig på mottaker og panelsiden. Situasjonen er som kjent en annen for HD-spillere, der selskapene bak BluRay og HD-DVD fortsatt kniver. Olsen tar da heller ikke ordet HD-DVD i sin munn, når han forteller at BluRay slippes på markedet andre halvår 2006.

- Philips lager skreddersydde løsninger for forbrukerne også når det gjelder HD. Vi er best i klassen når det gjelder bildeforbedring, og kan til og med forbedre det fantastiske HD-bildet, sier Olsen.

Han forteller at alle de fleste Philips TVer fra neste år vil ha innebygde digitalmottakere, med plass til CA-modul. På spørsmål om hva han tror om Toshibas nye SED-teknologi, svarer Olsen at neste generasjon flat-TV trolig vil være OLED.

Da kan TVene bli enda mindre, vi snakker nærmest om en usynelig TV, sier Olsen.

Nordensjef Åke Strömberg, markedssjef Magnus Nilsson, direktør for digital-TV Jörgen Gunnarson og europeisk HDTV-direktør John Olsen.
Nordensjef Åke Strömberg, markedssjef Magnus Nilsson, direktør for digital-TV Jörgen Gunnarson og europeisk HDTV-direktør John Olsen.
Toppmodellen PF9830 kommer også i 32-tommer.
Mediasenter-PCen MCP 9350i har to analoge TV-mottakere. Denne kommer ikke på det norske markedet, men etterkommeren vil være i handelen neste år.
42PF9967D har Pixel Plus 2 og Ambilight.
Teknisk Ukeblads Odd Richard Valmot fotograferer europeisk HDTV-direktør John Olsen i froskeperspektiv.
Til toppen