VEKST FOR TELENOR

Første kvartal 2010 var Telenors driftsinntekter 24 milliarder kroner, en inntektsvekst på tre prosent.

– Våre virksomheter i Norden fortsatte å levere gode resultater, drevet av den positive mobilutviklingen. Vi forventer å opprettholde en årlig kontantstrøm fra driften på rundt 10 milliarder kroner, samtidig som vi iverksetter den planlagte oppgraderingen av mobilnettene i alle nordiske markeder, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Til toppen