Utviklingssjef Gunnar Garfors (t. v.) og rådgiver Jørn Jensen fra NRK gleder seg over TV-sendinger til bærbare mottakere. prøvesendingene fra Norges mobil-TV starter kommende vinter og kan nå 1,4 millioner nordmenn.

VELGER DMB for mobil-TV

NRK, TV 2 og MTG har dannet Norges mobil-TV AS, som skal distribuere TV til mobiltelefoner og bærbare terminaler med DMB-teknologi. Til vinteren starter prøvesendinger av ni kanaler i Oslo-området.

– Prøvesendingene skal vare i to år. Vi ser store fordeler av å få med to andre store innholdsleverandører for å teste dette i fellesskap. I Oslo-området kan vi nå rundt 1,4 millioner seere, sier utviklingssjef Gunnar Garfors i NRK.

I begynnelsen vil mobil-TV bli fritt tilgjengelig for brukerne. De tre innholdsleverandørene er enige om at medieaktørene selv skal ha styring med dette uten mellomledd.

En til mange

Mobil-TV vil bli distribuert som vanlig kringkasting med prinsippet en til mange. Dermed vil sendingene ha samme karakter som TV til stasjonære mottakere. Det betyr at det ikke vil være noen begrensning på hvor mange som ser TV samtidig. Den bærbare mottakeren må ha DMB-teknologi. Utover dette er sendingene fritt tilgjengelig. Satsingen på kringkastet direktesendt mobil-TV skjer parallelt med at det også blir utviklet bærbare opptakere. Det er allerede mulig å se på TV som en nedlastingstjeneste. Tjenesten blir også et tilbud om å se programmer på etterspørsel (on demand).

– Også her kommer nye tjenester og muligheter. Når vi lenker dette opp til kringkastet mobil-TV, får vi et veldig bredt tilbud og mange muligheter for brukerne, sier Garfors.

Foreløpig er det få mottakere i markedet med DMB-teknologi, men det er ventet at tilbudet av produkter vil øke raskt ettersom mange land kommer til å velge denne teknologien for distribusjon av digital kringkasting. DMB-standarden er en del av DAB-teknologien, som skal ligge i bunn for de norske sendingene. DMB-standarden konkurrerer med DVB-H-standarden som også er beregnet for kringkasting til håndholdte mottakere. EU har gått inn for DVB-H, og det knytter seg spenning til hva de enkelte land i Europa vil velge. I prøveperioden på to år vil både innhold, valg av teknologi, utbyggingskostnader og mulighetene for kommersiell drift bli vurdert, heter det i en pressemelding.

Utbygging i hele Norge

– Målet er å høste mest mulig erfaring og komme med tilbakemeldinger til Medietilsynet og Post- og teletilsynet for at de skal kunne komme med føringer for hvordan mobil-TV kan bygges ut for å dekke hele Norge, sier utviklingssjef Garfors og innrømmer at det vil bli et stort løft å dekke hele landet med denne tjenesten.

I første omgang vil fem sendere i Oslo-området bli klargjort for mobil-TV med ni kanaler. TV 2, MTG og NRK vil disponere tre kanaler hver. Selskapene vil også trolig tilby ulike nedlastingstjenester av TV-innhold via trådløst datanettverk og 3G mobiltelefonnett samtidig som prøvesendingene på DMB pågår.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen