Rundt 25 personer var samlet til stiftelsesmøtet for veterangruppen på Gardermoen i begynnelsen av juni.

Veterangruppe dannet

Etter initiativ fra blant andre Ove Magndal og Odd Erik Hansen er det dannet et forum for bransjens veteraner. Det sosiale skal kombineres med faglig påfyll.

Stiftelsesmøtet for den nye foreningen, som ennå ikke har fått noe endelig navn, fant sted på Gardermoen 3. juni. Mer enn 40 personer fra alle deler av bransjen hadde meldt interesse. Rundt 25 kunne delta på stiftelsesmøtet.

– Det var overraskende positiv respons at så mange meldte sin interesse for å starte en slik gruppe. Utfordringen er å lage et formål og et program for gruppen som passer alle best mulig. Her møtes folk med ulik bakgrunn og interessefelt, selv om vi er fra samme bransje, sier Ove Magndal.

Han legger vekt på at dette er en ung bransje men at det nå er mange personer som har viet mesteparten av sitt liv til bransjen og som nå går over i seniorenes rekker. Deltakelsen på møtet viste dessuten at også flere relativt yngre personer, med lang fartstid, har interesse av å være med. Det som knytter personene i gruppen sammen er det bransje- og foretningsmessige forhold som har oppstått gjennom mange år. En hensikt med forumet er å pleie vennskapet og spe på med faglig oppdatering.

Sammen med Arild Kristiansen, Truls Langeggen, Bjørn Tønsberg og Anne Nordmoen ble Magndal valgt i det første styret i foreningen.

På møtet kom det frem mange forslag til handlingsprogram og hva møtene kan inneholde. Det var viktig å få opp ideer på det første møtet slik at styret kan arbeide videre med saken.

Styret vil nå arbeide med å legge opp møter noen ganger per år og sette opp forslag til vedtekter.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen