– Teknologien vår skal kople sammen produktene med opplevelsene dine, sier adm. direktør Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge AS. Foto: Erik Andersen.

Viktig budskap om Microsoft til folket

– Teknologiplattformen til Microsoft blir mer og mer relevant i hverdagen for mange mennesker.

– Å delta på en slik messe er en god måte å nå ut med budskapene våre på. Vi ønsker først og fremst å vise det som angår stadig flere forbrukere, nemlig å kople sammen ulike elektroniske produkter som brukes i hjemmet. I dette scenariet inngår det du føler mye for, slik som minner, musikk, video, stillbilder, TV og spillopplevelser, s ier Knut M. Aasrud, administrerende direktør i Microsoft Norge AS.

Temaet for Microsofts utstilling, som var en av de største på Electroworld, var det de på godt engelsk kaller ”Connected Experienses”. Microsoft-ledelsen la stor vekt på å informere publikum som besøkte utstillingen hva de la i uttrykket.

– Vi vil det skal være god sammenheng mellom det du ønsker å oppleve og måten du kan realisere det på. Det skal også være god sammenheng med hvordan du opplever teknologien i det daglige, og hvordan du utnytter den. Teknologien skal være hjelpemiddelet som gjør at du kan utnytte slike opplevelser uansett hvor du er og kunne bruke det i ulike sammenheng, sier han.

– Microsoft samarbeider med mange aktører. Hvordan ser du på samarbeidet med elektronikkbransjen?

– Elektronikkbransjen er viktig for oss. Vi kan ikke levere tjenestene våre til forbrukerne uten at vi har godt samarbeid med aktører som dere. Elektronikkbransjen er et instrument vi kan bruke for å bringe produktene våre ut i markedet, både som en salgskanal og som teknologileverandør.

– Hvilke kanaler er viktigst for dere?

– I dag er vi til stede i nesten alle kanaler. Netthandel vokser kraftig, i tillegg opererer vi gjennom IT- og telekommunikasjonsbransjen, sier Aasrud.

Anders Føyen informerte om Microsofts strategi for journalister og publikum på utstillingen.
Til toppen