Jostein Nyhammer (t.v.) og Jan A. Røsholm er fornøyd med dommen i Høyesterett. Foto: Stian Sønsteng.

- Viktig dom for bransjen

Forbrukere har ikke rett til en ny vare hvis den går i stykker, bare krav på at varen repareres. Slik oppsummeres Høyesteretts dom i den såkalte skosaka.

- Avgjørelsen har prinsipiell betydning for forbrukernes rettigheter i forbindelse med varekjøp. Dette vil få stor betydning for elektronikkbransjen, og vi ønsker en slik avklaring velkommen som stadfester handlerens rett til å kunne utføre reparasjoner etter visse prinsipper i stedet for omlevering, sier bransjekonsulent Jostein Nyhammer i Elektronikkbransjen.

- Dette er en skuffende dom. Jeg er overrasket over at flertallet tolker bestemmelsen om forbrukerens valgrett så innskrenkende at det i praksis blir en snever unntaksregel. Lovgiver, det vil si Stortinget, har gitt uttrykk for at den klare hovedregel skulle være at kjøper kan kreve ny vare når den kjøpte varen har feil. Og at hensikten var å styrke forbrukervernet, sier advokat Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet til Aftenposten.

Høyesterett mener altså at en kvinne fra Hamar ikke har rett på nye støvletter etter at hælen på den ene støvletten falt av etter en drøy måned. Saken om den løse hælen har gått helt til topps i rettsapparatet, etter at tingretten og lagmannsretten konkluderte forskjellig. Heller ikke dommerne i Høyesterett er enige. To av de fem dommerne mener kvinnen burde fått nye støvletter da hælen falt av.

Kvinnen kjøpte støvlettene for 1.360 kroner i forretningen Jato på Hamar i 2002. Bare en drøy måned senere falt hælen på den ene støvletten av. Kvinnen krevde å få nye støvletter, men butikken avslo.

Bak saken har både butikken og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon stått.

Problemstillingen har vært om forbruker kan forlange ombytte av en mangelfull vare uansett, eller om selger skal ha mulighet til å utbedre mangelen ved reparasjon dersom et ombytte vil påføre selger ”en vesentlig kostnad”. I dette tilfellet utgjorde reparasjonskostnaden 65 kroner, mens ombyttet kostet cirka 700 kroner. Forhandleren vant i Tingretten, men tapte i Lagmannsretten. Høyesterett har nå stadfestet dommen fra Tingretten, med tre mot to stemmer. Dommen er endelig.

- Vi legger stor vekt på hva som menes med en "vesentlig kostand". Begge sider i saken anmodet Høysterett om å gi instruksjoner om hvordan dette skal tolkes, og i dommen kommer det frem at dette er to til tre ganger så mye som en reparasjonen vil koste. Med andre ord: kjøper kan ikke kreve ombytte dersom dette koster selger to til tre ganger så mye som en reparasjon, sier adm. direktør Jan A. Røsholm i Elektronikkforbundet.

Forbrukermyndighetene har antydet at de ønsker at Stortinget skal endre loven, men dette er noe som eventuelt vil ta lang tid.

Lenke til hele dommen finner du på www.elektronikkbransjen.no.

Til toppen