Salgsdirektør Olivier Wittig viser IP-telefonen Snom 370. Den har stort display 240 x 128 bildepunkter. Telefonen kan både stå på bord og henge på vegg. Den har støtte for andre lydprodukter. Strømtilførselen skjer over ethernet. Foto: Erik Andersen.

Vil ha klar tale med IP-telefoni

Tyske Snom har spesialisert seg på internettelefoni (VoIP). Firmaet fokuserer på industristandardene og utvikler ny teknologi og produkter.

Salgsdirektør Oliver Wittig hos Snom legger stor vekt på at firmaet arbeider med systemer for fremtiden.

– Grunnen til at vi fokuserer på en standard, SAI, er at dette er den eneste åpne standarden på verdensbasis. I tillegg er ikke denne bundet opp til en enkel aktør. Dessuten blir den støttet av Microsoft, sier Wittig.

Snom utvikler også teknologi for telefoner som i funksjon ligner på DECT-systemer. Han legger vekt på at internettelefonene må ha full funksjonalitet mot nett og derfor er mer komplekse enn vanlige DECT-telefoner.

På Cebit viste Snom flere nyheter. Firmaet hadde hele produktutvalget sitt presentert på egen stand og parallelt på standen til Microsoft. Snom har hovedkontor i Berlin. 80 prosent av firmaets resurser går til utvikling av teknologi og prototyper. All produksjon er lagt til Kina mens all programvare blir utviklet i Tyskland. Firmaets hovedkunder er distributører.

Fattelefoni

Foreløpig konsentrerer Snom seg om fasttelefoni for IP. Denne type telefoner vil i følge Wittig være dominerende fortsatt i en ti års tid. Men på lang sikt tror han at trådløse IP-telefoner vil overta mye av markedet. Hvor fort overgangen vil gå, henger sammen med hvor mye man kan forenkle bruksområdene.

– Når det for eksempel gjelder overføring av bilder og video har flere av konkurrentene våre prøvd å utvikle slikt utstyr for trådløst nettverk, men det har foreløpig ikke slått an i markedet. Vi tror det henger sammen med fast IP-telefoni, sier Wittig.

I tillegg mener han at overføring av video og bilder er en såpass privat tjeneste at den vil best være bundet til et kablet ne ttverk. Wittig peker også på at store områder fortsatt er for dårlig dekket av trådløse datanettverk som WiFi og Wimax.

– Hvor lang tid tror du det vil gå før trådløse nettverk er gode nok for IP-tjenester?

– Som system er Wimax allerede godt nok. Men denne standarden er bare en av flere. Vi må huske på at dette er et nettverk med kort rekkevidde fra hus til hus eller etasje til etasje. Et trådløst nettverk mellom byer og regioner er noe helt annet. Dessuten krever Wimax høy effekt for mobil overføring. Dagens batterier til mobiltelefon vil neppe rekke til mer enn ti til tyve minutters drift. Dette er for lite for brukerne, men det er et fysisk problem som sikkert vil bli løst med tiden, sier Wittig.

Handlere med spesialkunnskaper

Snoms salgsdirektør er opptatt av kvaliteten på IP-telefoni og det som skal til for å kunne overføre flere datatjenester samtidig med tale.

– Kvaliteten på datastrømmen er alfa og omega for oss. Hvis du har bredbånd med lav kapasitet, vil overføring av datafiler samtidig med samtale lett gå ut over samtalekvaliteten. Slike problemer oppstår lett hos yrkesgrupper som journalister og de som jobber i grafisk industri. Vi spesialiserer oss på å løse slike problemer, også med trådløs overføring. Det viktige her er at IP-samtalen har full kvalitet, men eventuelle begrensninger i datanettet går utover hastigheten på andre datafiler som overføres samtidig. Mye avhenger også av kvaliteten på ruteren.

– Hvilke råd vil du gi elektronikkhandlere som skal begynne å arbeide med å selge IP-telefoner og tjenester?

– Jeg kan fortelle hva vi gjør i Snom. Vi ser ikke etter de største forretningene innen telekommunikasjon, fordi de er for lite opptatt av denne type problematikk og arbeider med stor omsetning av mange typer utstyr. Det kan bety at de tilegner seg for lite kunnskap om de produktene vi har. Vi søker etter noen som har basiskunnskaper i internettelefoni og protokollene for de spesielle taletjenestene. Det er også viktig at de har erfaring med eget IP-basert telefonsystem i forretningen og gjerne også hjemme, sier Wittig.

Han ser ikke at det er nødvendig at forretningen har nær kontakt med operatører. Den beste måten å drive handel på, er etter Wittigs mening å være dyktig på den type støtte brukere av IP-tjenester trenger.

Ulike typer IP-telefoner i aktuelle nettverksystemer med internasjonale servere og lokale mediesentre.
Snom legger stor vekt på at overføring av filer med andre typer data ikke skal gå ut over talekvaliteten på IP-telefonene.
Til toppen