Administrerende direktør Stig Ervik i Elretur AS. Foto: Stian Sønsteng.

VIL IKKE RYDDE OPP FOR ANDRE

Nok er nok, mener Elretur AS. I løpet av novemberstoppet selskapet å hente EE-avfall i ti fylker.

– Vi har oppfylt miljøforpliktelsene våre for inneværende år når det gjelder EE-avfall, og vi kan ikke kreve at kundene våre skal betale for å oppfylle miljøforpliktelsene for andre returselskaper, sier administrerende direktør Stig Ervik i Elretur AS.

Returselskapets avgjørelse gjelder Agder-fylkene, Telemark, Hedmark, Oppland, Sogn og fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Avgjørelsen gjelder ikke henting hos elektronikkhandlerne. I følge Elretur holder selskapet seg til avfallsforskriftene, som de mener er tydelige når det gjelder returselskapenes plikter. I en pressemelding understreker Elretur at hentestopp kun gjelder kommunalt eide avfallsselskap og interkommunale renovasjonsselskap. I meldingen blir det også påpekt at myndighetene (Statens forurensningstilsyn og Miljødepartementet) bør ta initiativ for å rydde opp i markedssituasjonen med den ujevne innsamlingsandelen selskapene har fått.

Vil hjelpe til

I en pressemelding fra Elkjøp, som benytter et annet returselskap enn Elretur, er budskapet at kjeden vil hjelpe til for at folk skal kunne levere EE-avfall til kjedens forretninger.

– Dette er et spill og lite relevant i forhold til den situasjonen som har oppstått. Vi har stoppet innsamlingen der de andre returselskapene ikke tar sitt ansvar. Det er i grissgrendte strøk problemene er størst, typisk i de nordligste fylkene våre. Her er det langt mellom handlerne, derfor hjelper det lite å si dette til forbrukerne, sier Stig Ervik i Elretur AS.

Til toppen