– Vi trenger mer kvalifisert arbeidskraft i verkstedbransjen og må legge forholdene til rette slik at de dyktigste ikke hopper over til andre bransjer, sier daglig leder i Elesco Norge Jon Olav Næss.

Vil importere teknikkere for å løse rekrutteringsproblemet

– Vi må få en ny generasjon serviceteknikere. For å oppnå en snarlig bedring av rekrutteringen må vi satse på å få inn utenlandsk arbeidskraft.

Det sier Jon Olav Næss, daglig leder i servicekjeden Elesco.

– Vi ser det samme skjer i andre bransjer, for eksempel restaurantnæringen. Det er selvsagt viktig at utlendingene både er teknisk kyndige og forstår språket vårt. Det kan også hende at man kan ta inn en gruppe utlendinger som er lite språkkyndige, men som har en gruppeleder med tilstrekkelig språkkunnskap, sier Næss.

Norske elektronikkverksteder mangler arbeidskraft. Det er for få lærlinger, og elektronikkinteressert ungdom svermer til databransjen og andre yrkesgrupper med høyere lønninger.

– Selv om mange verksteder er blitt borte de siste årene, mangler vi kompetente fagfolk. En annen utfordring som jeg mener gjelder spesielt for Norge, er å få til bedre logistikk for reparasjoner, transport og organiseringen av verkstedene. Den spesielle geografien vi har i Norge med store avstander mellom nord og sør, gjør utfordringene mer merkbare enn i andre land. Samtidig får vi produkter som stadig blir større og mer sårbare slik som typisk store plasmaskjermer, sier Næss.

– Hvordan ka n vi sikre rekruttering av verkstedfolk?

Bedre vilkår

– Mange dyktige teknikere finner seg andre jobber i data- og oljebransjen og annen industri. Der får de både bedre vilkår og kanskje bedre behandling og tilbakemelding enn vi er vant til i vår bransje, sier Næss.

Han legger vekt på at servicearbeidet generelt går fra såkalt systemservice med modulskift til reparasjoner med mindre feilsøking på komponenter.

Næss tror ikke at verkstedene, selv om de blir færre i antall, bare vil eksistere i de store byene.

– Spesielt i Norge mener jeg det fortsatt er et behov for desentraliserte serviceløsninger. Mye tyder på at det fortsatt blir stort behov for service i hjemmene, og mange i bransjen foretar også hjemmeinstallasjoner, for eksempel av parabolanlegg.

– Hvordan er forholdene mellom konkurrentene i bransjen i dag?

– Jeg representerer Elesco Norge og har ikke så veldig mye kontakt med de andre store verkstedkjedene som Strax og Infocare. Elesco har utviklet et samarbeid med kjeden A Novo når det gjelder service på Philips-produkter. Slik forholdene er i dag tror jeg det er plass til alle aktører som allerede er i bransjen, først og fremst fordi arbeidsmarkedet er så anstrengt. Jeg tror at leverandører og handlere må velge de servicepunktene som egner seg best for dem ut fra lokale forhold.

– Hvor mange verksteder bør det være i Norge totalt?

– Jeg tror ikke det bør være lavere enn 75 verksteder i Norge. Det betyr at vi kan komme ned i halvparten av det antallet vi har i dag, sier Næss.

Til toppen