– Vi vil flytte hele hovedkontoret frem i verdikjeden, og fokusere på operativ butikkdrift, sier norgessjef Steinar Rorgemoen i Expert. Her på Expert Økern. Foto: Stian Sønsteng

Vil male Norge oransje med samkjøring av Expert og El-kjeden

De handlereide Expert- og El-kjeden-butikkene knyttes tettere til kjeden. Butikkene oppgraderes, og de fleste butikkene i El-kjeden omprofileres til Expert.

– Butikkene vil oppleve et løft og få tettere oppfølging. Kongstanken er at man likestiller alle butikker, og at alle skal ha den samme, oransje Expert-profilen med alt det innebærer. El-kjeden har frem til i dag vært Experts varemerke for frittstående handlere. Disse kjennetegnes nettopp ved lokal tilhørighet, kunnskap og service, sier norgessjef Steinar Rorgemoen.

Ved årsskiftet var det 88 butikker i El-kjeden og 113 handlereide Expertbutikker i Norge. Under en samling i Oslo ble butikksjefene i alle nåværende og fremtidige Expert-butikker orientert om den nye organiseringen, som blant annet medfører et nett av regionssjefer samt at flere logistikkfunksjoner skal utføres av kjedekontoret.

– Vi vil flytte hele hovedkontoret frem i verdikjeden, og fokusere på operativ butikkdrift. Vi ønsker at hele Expert Norge skal ha samme fokus som butikkene, og det håper vi kjøpmennene også opplever, sier Rorgemoen.

Enkelte butikker som tidligere var profilert som El-kjeden er allerede malt Expert-oransje, et eksempel på dette omtales lenger ut i bladet. Totalt skal 60-70 butikker skal pusses opp, og på arrangementet i Oslo ble butikksjefene vist noen av pilotbutikkene.

Rorgemoen understreker at det både ligger muligheter og forpliktelser for handlerne i fremtidens Expert.

– Her er det ikke rom for gratispassasjerer. Vi tror butikken skal drives lokalt av en som brenner for den, og vi ønsker ikke å fjernstyre alle butikker i Norge, sier han.

Får opp farten

– Hva vil dette kreve av den lokale handler?

– Hun eller han må engasjere seg og se fordelene av de elementene vi legger inn. Vår erfaring er at det er mange som opplever god salgsutvikling og inntjening. De får opp farten, og blir en spiller i det lokale markedet.

– På hvilken måte vil hverdagen endres for den enkelte butikksjef?

– Vi har blant annet satt opp et nasjonalt apparat som gjør at hver butikk får sin regionssjef. Disse skal bo i området, snakke dialekten og skjønne de lokale forholdene. De skal alltid være tilgjengelig, både som pådrivere og medspillere. I tillegg vil vi justere markedsføringen slik at den blir mye mer lokalt tilpasset, slik at ikke hele Norge skal kjøre den samme markedsføringen som Expert Alnabru. Situasjonen er ulik på Bagn og i Oslo sentrum, sier Rorgemoen.

Han forteller at mottakelsen i kjeden hittil har vært svært positiv.

– Jeg har selv vært mye rundt og snakket med handlerne, og alle har sagt ja til å være med. Jeg har knalltro på dette. Vi har allerede omprofilert en del butikker fra El-kjeden til Expert, og dette har gått over all forventning. Forutsetningen er at handleren ønsker dette og selv tar tak.

Ikke alle blir Expert

– Det er ikke alle butikker som blir omprofilert til Expert. Hvilke kriterier må oppfylles?

– I vår treårsplan som går frem til 2010 er ambisjonen at den minste Expert-butikken skal omsette for 10 millioner kroner. Vi har gjort en dyp analyse av den enkelte butikks evne, vilje og forutsetning, og har plukket ut dem vi tror vil klare dette målet.

– Med andre ord er en del butikker veid og funnet for lette. Er det mange fornærmede handlere som nå vil bytte kjede?

– Signalene fra handlerne er det motsatte, de ser mulighetene. Alle butikker er viktige for oss, og det er jo derfor vi gjør dette. Vi tror alle butikker vil få et løft, og at det er de minste som vil merke det først og mest tar vi som en ekstra bonus. Vi har lagt på bordet et svært realistisk bilde av virkeligheten, både med tanke på dagens og fremtidig omsetning. De butikkene som ikke omprofileres får fortsette som systemkunder. Det vil si at de er tilknyttet Expert men under sitt eget navn eller som El-kjeden hvis de ønsker det.

– Hvilke forventninger har du til Experts resultat etter endringen?

– Vår ambisjon er å drive de mest lønnsomme butikkene i Norge, og vi er allerede bedre enn mange andre. I 2006 leverte vi vårt beste resultat noen sinne, og vi har hatt et kanongodt førstekvartal. Vi har lykkes med dette fordi vi har fokusert på å drive butikker, med offensiv markedsføring der vi har tatt priselementet seriøst uten at vi har tatt livet av handleren og bruttofortjenesten.

Kommer dette tidsnok?

–Betyr disse endringene at dere ikke har vært flinke nok frem til i dag?

– Vi blir sikkert aldri flinke nok, men vi har i hvert fall gjort det vi har trodd på. Det er fint at vi har et potensial og muligheter.

– Kommer endringene tidsnok?

– Det er nå vi er modne for dem. Markedet er godt, og man må alltid gjøre slike ting når det er god fart. Det er mye vanskeligere å få gjennomført endringer når skuta står stille. Vi er veldig tydelige på at det er nå det gjelder for oss, sier Rorgemoen.

Han forteller at kjeden har arbeidet med omleggingen i ni måneder, og forsikrer at han ikke legger personlig prestisje i den.

– Men selvsagt ønsker jeg å lykkes, for det er dette jeg tror på og går for.

– Når kan du se tilbake og gjøre opp status?

– Aldri, fordi dette er en rullende utvikling som alltid vil pågå. Men vi har noen ambisjoner på vegne av oss selv om hvilke mål vi skal nå underveis.

Enkelte butikker er allerede omprofilert, og før sommeren skal alle butikker ha fått besøk av sin regionssjef. Det blir laget korte- og langsiktige planer for hver eneste butikk. Regionssjefene er hentet fra egne rekker. Disse er tidligere butikksjefer eller de har hatt andre oppgaver som gjør at de kjenner Expert- systemet.

– Blir kjedekontoret større og dyrere å drive?

– Vi har allerede ressurser og potensial til å ta på oss mer. Men det er klart, hvis vi skal kjøre regnskap for 30-50 nye butikker må denne avdelingen forsterkes. Målet er at vi bedre skal kunne ta oss av og støtte både kjedeeide og handlereide butikker, og at system og logistikk blir effektivisert og lik for alle.

Til toppen