Administrerende direktør Norbert Pestka og representant for Messe Berlin Tereza Mladkova besøkte IFA, symbolisert med det gamle radiotårnet i Berlin, for første gang i år.

VIL STØTTE NORSK-TYSK HANDEL

– Vi støtter norske selskaper som arbeider med det tyske markedet og med tyske firmaer.

– Vår oppgave er også å utvide forholdet på andre fronter mellom de to landene, sier Norbert Pestka, administrerende direktør for Norsk-Tysk Handelskammer.

Sammen med Tereza Mladkova, som arbeider ved handelskammeret og representerer Messe Berlin i Norge, besøkte de IFA for første gang og samlet inntrykk fra messen. Samtidig deltok de på Stiftelsen Elektronikkbransjens arrangementer og støttet opp om det arbeidet stiftelsen gjør med bransjesamarbeid og pressebesøk i forbindelse med utstillingen i Berlin.

– Vår oppgave på en slik messe er å hjelpe til i arbeidet de besøkende gjør med alt som kan bidra til norsk-tysk samarbeid. Det kan være hjelp til adgangskort, pressebevis, kontakt med messeledelsen og mange andre praktiske saker. Vi er spesielt opptatt av det arbeidet presse og massemedia gjør for IFA og den omtalen messen får i Norge, sier Pestka.

– En annen oppgave er å få flest mulig nordmenn til å besøke messen, sier Tereza Mladkova.

Alt som kan bringe Tyskland og Norge nærmere hverandre blir sett på som mulige oppgaver for handelskammeret. Pestka legger vekt på at arbeidet selvsagt ikke bare gjelder IFA, men mange andre messer i Tyskland, som Köln Messe og Deutche Messe i Hannover.

– Hva synes du om IFA?

– For Tyskland er det en av de største messene vi har. Vi vet at dere nordmenn er meget interessert i ny teknologi og at IFA derfor er viktig for dere. Messen er viktig for å bringe nyhetene til Europa og til dere. En viktig del av messen er også å vise teknologiske trender for årene fremover, sier Pestka.

Når det gjelder pressekonferansene på årets IFA, legger Pestka særlig vekt på dialogen mellom journalistene og kringkastingsledere i tillegg til ledere for bransjeorganisasjonene. Han nevner også spesielt de tyske firmaene som stilte ut på årets IFA og som er sterkt representert i Norge, for eksempel Miele og BSH.

Til toppen