Elkjøp gjør en god jobb her på messen og slik sett er de en verdifull støttespiller, sier Harald Haaland i HiFi-klubben.

Vil ta kunder fra stormarkedene

– Rekrutteringen av kunder til våre butikker skjer fra stormarkedene, kunder som godt kunne handlet et mer kvalitetspreget sted – men som ikke vet at det eksisterer et reelt alternativ.

Det sier daglig leder Harald Haaland i HiFi-klubben, som hadde egen stand på Electroworld.

– Er det derfor dere sparker til dem som selger brødristere i anonnsekampanjen deres?

– Vi må jo ta de store, ikke de små! smiler Haaland.

HiFi-klubben har cirka 70 butikker i Skandinavia, hvorav 21 i Norge. Haaland vil ikke være presis når han forteller om planene for en eventuell utvidelse av kjeden.

– Vi skynder oss langsomt, og har det siste året etablert fem-seks nye butikker i Norge. Vi har ingen uttalt ambisjon om et gitt antall butikker, men skal vokse og tar de mulighetene som dukker opp.

– Hvor kommer de neste butikkene i HiFi-klubben?

Vil fylle hull

– Det er bare å ta en titt på kartet og se hvor vi er til stede i dag, og se hvilke byer av en viss størrelse som mangler. Disse hullene skal vi fylle. Hvem som kommer først og sist på listen er avhengig av hvor vi først finner egnede lokaler, sier Haaland.

En rask sammenligning mellom butikkoversikten på HiFi-klubbens nettsted og listen over Norges største byer og tettsteder, viser at kjeden ikke er representert disse stedene: Bærum, Asker, Skien, Skedsmo, Sandefjord, Arendal, Haugesund og Lørenskog.

– Dere har stort sett egne merker som ikke andre har i sortimentet. Hva har dette å si for kjeden?

– Vi har et unikt forhold til leverandørene våre. Disse er mellomstore, og vi blir dermed en aktør av betydning for dem. Når det for eksempel gjelder Nad har vi en del å si når det gjelder produktutviklingen.

Hekta på Sonos

– Dere er blitt de eneste som selger flerromsløsningen til Sonos i Norge. Hva har du å si om dette lydsystemet?

– Det er helt genialt, og jeg er hektet selv. Dette er et elektronikkmerke som passer som hånd i hanske for oss. Vi har alltid satset på innbyggingshøyttalere, men har manglet elektronikken til å drive dem.

– Dere har ikke store arealet her på Electroworld – hvilke vurderinger har dere lagt til grunn når dere bestilte standområdet?

– Vi har cirka 60 kvadrat og har valgt å legge det på et nivå der vi er til stede – uten å ta helt av. Vi ønsker å være her sammen med resten av bransjen, og synes messen er et verdifullt tiltak i en bransje der vi som regel sitter på hver vår haug og krangler.

– Du føler ikke at du er kommet til løvens hule, på en messe som er sterkt preget av Elkjøp?

– Jeg hadde kanskje ønsket meg en messe som ikke var så sterkt knyttet opp til en av bransjeaktørene, men ser jo at Elkjøp gjør en god jobb her på messen og slik sett er en verdifull støttespiller.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Til toppen