Noe av utstyret som ble brukt under 4G-demonstrasjonen i Oslo i juni. Foto: Vegard Haugen, Mobilen.no.

VIL VÆRE FØRST MED 4G

Netcom vil være første mobiloperatør i verden med å lansere 4G-nett. I løpet av første halvår 2010 skal dette være operativt i Oslo.

Et 4G mobilnett basert på LTE-teknologi (Long Time Elvolution) ble for første gang demonstrert i Oslo i midten av juni. I samarbeid med TeliaSonera skal Netcom bli først i verden med å lansere et 4G-nett. Argumentasjonen for å komme så tidlig med det nye nettet er flere: Netcom mener at en del kunder nå ønsker seg et slikt nett, teknologien er klar og operatørens basestasjoner får tilknytning med fiberoptisk kabel i løpet av dette året.

– Vi har satt oss som mål at 4G-nettet skal være klart for bruk i Oslo i løpet av første halvår neste år. Utbyggingen går etter planen, og vi regner med å holde lanseringstidspunktet. TeliaSonera bygger nå et slikt nett i Stockholm i samarbeid med Ericsson, og i Oslo samarbeider vi med Huawei, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom.

10-15 mbit/sek

Så vidt Vederhus vet, blir dette den første oppkoplingen i verden. Han synes at det er interessant at Netcom og Oslo er først ute. Men det viktigste er selvsagt å få opp et nett med høy datakapasitet og at det kommer terminaler for brukerne i rett tid. Den teoretiske datakapasiteten i det planlagte 4G-nettet vil være på mer enn 100 mbit/sek. Typisk opplevd datahastighet tror Vederhus vil bli 10 til 15 mbit/sek.

– Med dette kan mobilt bredbånd virkelig konkurrere med ADSL, som har gjennomsnittlig datahastighet på 2-3 mbit/sek, sier han.

Større byer

4G-nettet blir antakelig først og fremst aktuelt i store byer og tettsteder. Foreløpig vil Netcom ikke gå ut med planene videre etter at nettet er åpnet i Oslo. Operatøren arbeider nå aktivt med mange flere områder for å få terminaler klare til åpningen av nettet.

Netcom vil selvfølgelig ikke bli alene om et slikt nett. Konkurrenten Telenor arbeider med et pilotprosjekt basert på samme teknologi.

– Vi har satset på å være først ute fordi vi ønsker å være en ledende aktør i dette markedet. 4G er som betegnelse en naturlig etterfølger etter 2G, 3G og 3,5G. Dette er neste steg på stigen. Vi vet at kundene vil ha stadig høyere datahastighet. 4G er basert på det jeg vil kalle fremtidsrettet teknologi, sier Vederhus.

Den videre utbyggingen vil være avhengig av rammebetingelsene myndighetene gir. Dette inkluderer pris på nett, tilgang på terminaler og markedsutviklingen. Netcoms mål er å dekke så mye av Norge som mulig. I første omgang vil LTE-teknologien i 900 MHz-båndet være et rent datanett. I løpet av et til to år regner operatøren med at den også vil overføre tale.

Administrerende direktør i Netcom, August Baumann (t. v.) konstaterer at 4G-testen er vellykket. Foto: Vegard Haugen, Mobilen.no.
– Netcom ønsker å være ledende aktør på mobilt bredbånd. Derfor ser vi lanseringen av et 4G-nett som et naturlig neste skritt i utviklingen, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom.
Til toppen