Strategidirektør Osman N. Develioglu hos Beko Elektronik AS er stolt av Grundig-produktene og viser gjerne fram et LCD-apparat på kontoret. Til høyre holder han en pris selskapet fikk i fjor for god industridesign.

Vil videreføre Grundig som kvalitetsmerke

– Grundig er et sterkt merkenavn i store deler av det europeiske markedet. Mange forbrukere har god tro på Grundig. Det har vi også.

Det sier Osman N. Develioglu, strategidirektør hos Beko Elektronik AS. Det tyrkiske selskapet eier halvparten av Grundig, og lager opp mot ni millioner TV-apparater i året med en rekke merkenavn. Ledelsen ser på Grundig som et av høykvalitetsmerkene sine. Develioglu fortsetter:

– Med Grundig-merket er vi på lang sikt i stand til å øke omsetningen vår på hele det europeiske markedet. Vi er allerede sterke i tysktalende land og i Norden. I Spania, Frankrike og Italia er vi ikke så sterke, selv om vi også er tilstede i disse markedene. Etter min mening må vi igjennom en prosess i to faser: Først tar vi sikte på å bli enda sterkere i Tyskland og Norden. Det skal Grundig-merket hjelpe oss med. Videre arbeider vi for å øke markedsandelene våre i andre deler av Europa som Russland og Balkan-regionen og parallelt i Midt-Østen.

50 prosent eier

Det er snart fire år siden Beko Elektronik AS kjøpte Grundig sammen med britiske Alba Ltd. Fra før av produserte Beko en mengde ulike TV-merker og i tillegg lydprodukter for blant annet Toshiba. Beko er en del av det tyrkiske KOC-konsernet, som er et av de største private selskapene i Tyrkia. Beko produserer 8-9 millioner TV-apparater i året, noe som gjør selskapet til en av de største produsentene i verden. Produksjonen hos Beko er døgnkontinuerlig med tre skift. Fabrikkene lager i dag 15-20 hovedmerker med mellom 50-60 undermerker. Grundig er naturlig nok et av hovedmerkene. Fabrikkene ligger på Europa-siden av Istanbul.

Mye bilderør

Fortsatt er om lag to tredjedeler av Bekos TV-produksjon apparater med bilderør. Disse apparatene går særlig til det tyrkiske og sør-europeiske markedet. Selskapet ønsker å bygge flere fabrikker i områder der rør-TV står sterkt i markedet. Bekos utfordring er samtidig å øke produksjonen av LCD- og plasma-TVer i takt med den økende etterspørselen av disse produktene. Develioglu legger vekt på at Grundig betyr et stort løft for Beko når det gjelder utvikling og produksjon av ny teknologi.

– I tillegg til dette arbeider vi aktivt med industridesign som skal gjøre de nye produktene mer spennende utseendemessig. Strategien vår er å gi TV-apparatene mer attraktivt utseende, mer lik møbler. Jeg tror vi er inne på rett spor, og i fjor vant vi en pris for vår industridesign. Kvalitet er en av de viktigste grunnene til å kj øpe et Grundig-produkt. Grundig er et tysk merke som hele tiden har stått høyt kvalitetsmessig hos tyskerne. Det er logisk å videreføre denne strategien også i de andre markedene, sier Develioglu.

Til toppen