Nyvalgt leder av Fotorådet er administrerende direktør Bjørn Mangset i Nikon Norge AS. Foto: Erik Andersen.

VIL VIDEREUTVIKLE FOTOSTATISTIKKEN

– Overgangen til dere fra IKT Norge har gått veldig bra, og vi har fått til mye sammen. Nå er vi spesielt opptatt av å utvikle statistikkarbeidet.

Det sier administrerende direktør Bjørn Mangset hos Nikon, som er nyvalgt leder av Fotorådet. Som kjent gikk Fotorådet inn i Stiftelsen Elektronikkbransjen i februar i fjor. Nå er den nye lederen opptatt av å videreutvikle samarbeidet.

– Vi er opptatt av å få en 100 prosent god statistikk og har nå fått krefter inn i styret som vil gjøre dette lettere, sier han.

Mangset ser på statistikken som unik og innrømmer at det har vært en del utfordringer for å få den god. Han kjenner ikke til at noen andre land har en liknende statistikk som er så fullstendig som den norske. Det har da også tatt lenger tid enn Fotorådet trodde.

– Nå har vi veldig mye data og er nær ved å kunne kjøre statistikken på en god måte. Spesielt er det viktig å sikre at dataene er korrekte for alle varegruppene.

Samling

Fotorådet er delt i to hovedgrupper, foto- og bildeleverandørene. De to gruppene har ulike behov og utfordringer når det gjelder statistikken, men Mangset legger vekt på at gruppen nå står godt samlet både organisatorisk og i statistikksamarbeidet.

– Utfordringene har særlig bestått i å få tallmaterialet presentert på en skikkelig måte. Alle drar i hvert fall lasset i samme retning nå, sier han.

En utfordring er å få et fullstendig statistikk bilde av tilbehør. Dette gjelder spesielt omsetningen av objektiver og blitser. Et par av de store importørene av disse produktene er i dag ikke med i Fotorådet. Det er ønske om at disse importørene, som er medlem av andre grupper i Stiftelsen Elektronikkbransjen, vil gi fast rapport om tilbehørsomsetningen.

Større integrering

Når det gjelder bransjesamlingen 5. mai, synes Mangset det mest verdifulle var at Fotorådet kunne møte folk fra andre grupper i Stiftelsen.

– Det er viktig å få impulser fra andre. Vi ønsker at dette fortsetter, slik at vi får en enda større integrering ved senere møter. Medlemmene i Fotorådet møtes tross alt bare to ganger i året, så vi trenger et felles forum.

Planene videre for Fotorådet er å øke intensiteten i PR-arbeidet.

– Vi arbeider med produkter som nesten aller er interessert i. Slik sett er det en takknemlig oppgave å arbeide med det til massemedia og publikum gjennom de ulike kanalene vi har. Dette må vi utnytte bedre, sier Mangset.

Han legger vekt på at den nye markedsundersøkelsen Fotorådet nylig har gjennomført vil kunne gi grunnlag for mye slikt arbeid i tiden som kommer.

NYE STYRER

Styrene i Stiftelsen Elektronikkbransjens undergrupper valgt på bransjedagen 5. mai for 2011/2012:

Fotorådet

Nikon Norge AS: Bjørn Mangset (leder)

Canon AS: NiklasÅkesson

Fujifilm AS: BenteVikenes

Japan Photo AS: Stephan Stein

Noritsu Digital Group/Aigo: Kjell Storvik

Sony Norge AS: Runar Kristiansen

NEL

Miele AS: Dag Steenfeldt-Foss (leder)

OBH Nordica AS: Arne Finsnes (nestleder)

BEHA Elektro AS: Jan-Sigurd Sørensen

BSH Husholdningsapparater AS: Rune Tufte

Electrolux Home Appliances AS: Stefan Lebrot

Philips Consumer Lifestyle AS: Lise Ludvigsen

Whirlpool Nordic AB: Christian Handeland

LF

Grundig Nordic No AS: Pål Haugen (leder)

Samsung Norge AS: Paal Anders Jansen (nestleder)

Canon Norge AS: Tor Hjelle

Dantax Norge: Bjarne Søndergaard

JVC Norge AS: Frank R. Mathisen

Philips Consumer Lifestyle AS: FrodeSyvertsen

Sony Norge AS: Lars Erik Fossum

Til toppen