Adm. direktør Synnøve Bjørke i spissen for 180 deltakere på årets bransjeting. Foto: Stian Sønsteng.

– Vil vise at vi er gode

Dette var ordene adm. direktør i Elektronikkbransjen Synnøve Bjørke brukte da hun ønsket nærmere 180 deltakere til årets bransjeting velkommen.

Årets bransjeting, som var det fjerde i rekken, samlet rekorddeltakelse. Innholdet i programmet var lagt opp for å favne et bredt spekter av aktuelle saker for bransjen.

Hva er det viktigste å nå fram med overfor bransjens utøvere og overfor myndighetene? Hvem er konkurrentene våre? Dette var to av spørsmålene direktør Bjørke tok opp. Hun presenterte hovedpunkter i Elektronikkbransjens strategiplan:

– La oss skape begeistring for bransjen. Det er alle vi som er fagfolkene innen forbrukerelektronikk. Bransjeorganisasjonen er avsender både til dere som medlemmer, til massemedia og til myndighetene. Vi skal få frem vårt syn i aktuelle saker som angår bransjen, sa Bjørke.

Elektronikkbransjen

Fra 1. januar 2006 er stiftelsens navn Elektronikkbransjen, det samme som navnet på bransjens fagblad. Dir. Bjørke redegjorde for forarbeidet og styrevedtaket som er gjort for å forenkle navnet og viste stiftelsens nye logo.

Hun orienterte om fagbladet Elektronikkbransjen, som nå har 15.000 lesere. Bransjens fellesorganisasjon arbeider meget aktivt med massemedia, og Bjørke la frem opplysninger om hvor stor dekningen er.

Hun tok også opp stiftelsens engasjement på IFA i Berlin med å arrangere en felles nordisk pressekonferanse med 130 deltakere og etterfølgende medieomtale. Bjørke fortalte også om bransjens returselskap og om returordningen. Norge er et foregangsland for innsamling av ee-avfall med om lag 14 kg per innbygger i 2005. Det har ført til at gebyrene blir satt ned.

– Men vi har problem med gratispassasjerer og vil arbeide sammen med myndighetene for å få dem inn i ordningen, sa Bjørke. Hun fortalte også om stiftelsens engasjement med ombytteproblematikken. Det er ventet ombytte av om lag 170.000 produkter i kommende år. Bjørke la vekt på at effektivisering i bransjen vil bety mye for kostnadene ved denne ordningen.

– Det digitale bakkenettet og HDTV er nye, store utfordringer for oss. Både bransjens utøvere og publikum trenger mye informasjon om alt det nye. Det trehodede sjarmtrollet i NTV har søkt om utbyggingen av det nye bakkenettet. Det medfører stort informasjonsbehov for de som skal selge TV-boksene og veilede kundene, sa Bjørke. Utspill fra databransjens organisasjon IKT Norge viser at det er stort behov for informasjon om alt som skjer rundt HD og HDTV hos aktørene i elektronikkbransjen.

Bransjetinget ble arrangert på Thon Hotel Arena på Lillestrøm torsdag 20. oktober, med festmiddag etter det faglige programmet

Tidligere NEL-direktør Willy Sæbø takket for maten, og leste fra heftet som ble gitt ut i anlendning 25 års-jubileet.
Egil Fallet (Reuro AS, t.v.), Svenn Holm (2Tal Tønsberg AS) og Jan Willy Hestad (Agon AS) i munter passiar før festmiddagen.
Kenneth Baltzersen i Euronics leste høyt fra fagbladet Elektronikkbransjen, og bidro med et lattervekkende innslag fra telefonterroristen Willy Røret.
Synnøve Bjørke, Elektronikkbransjen (t.v.) og konferansier Eva Bratholm var sentrale personer på årets bransjeting.
Bjarne Dehli i BSH Husholdningsprodukter holdt en tale i anlending NELs 50 års jubileum.
Elektronikkbransjens styreleder og adm. direktør i Miele, Dag Steenfeldt-Foss tro også til med solosang!
Benny Norling fra HDTV Forum i Sverige snakket om HD-standarder og informerte om forumets virksomhet.
Artist Øystein Sunde underholdt under festmiddagen, en gave fra NEL i anledning 50 års-jubileet.
Til toppen