Utviklingsansvarlig Fredrik Hallgren arbeider med ny teknologi og trender, men viser her en av de første mikrobølgeovnene som ble produsert i Norrköping på 1960-tallet. Ovnen veier om lag 215 kilo og det ble laget seks stykker per år.

Whirlpool-forskere tror på kombinert mikro og stekeovn

Forskerne hos Whirlpool tror det i morgendagens husholdninger vil være stekeovner med alle funksjoner i samme enhet – også mikrobølger.

Sammensmelting av produkter og egenskaper, som vi ser i stadig flere av bransjens produkter, kan også komme til å gjelde stekeovner. På Whirlpools forskningssenter i Norrköping, som arbeider med å utvikle fremtidens mikrobølgeovner, tror man det går mot en sammensmelting mellom denne type ovn og den tradisjonelle stekeovnen i hjemmet.

Stekeovnen har utviklet seg fra det tradisjonelle kammeret med over- og undervarme til å få grill, varmluft og nå sist mulighet for dampkoking. Noe av det samme har skjedd med mikrobølgeovnen. Derf or er det all grunn til å tro at forskerne ser på dette som et samlet produkt med alle egenskapene innebygd. Mye tyder på at forskerne også arbeider med å bygge inn induksjonsoppvarming i slike ovner. Det ser ut til å være den neste store utfordringen for produsentene.

Kan erstatte stekeovnen

– Jeg drister meg til å si at det fortsatt er mye å hente når det gjelder kvaliteten på mikrobølgeovner generelt. Mange aktører i markedet har for dårlige ovner, særlig med hensyn til tining. Testene vi får sier at Whirlpool er best på opptining i dag, men fortsatt synes jeg det ikke er godt nok. Om du legger inn en matrett i ovnen, uansett hva den inneholder, synes jeg resultatet sjelden blir godt nok. Jeg er overbevist om at avansert teknologi kan hjelpe til med dette, sier utviklingsansvarlig Fredrik Hallgren for Whirlpools forskningsavdeling.

For å få dette til, tror Hallgren det må utvikles ny teknologi og egenskaper i ovnene.

– Hvor lang tid tror du det vil gå før vi får alt i én stekeovn?

– Jeg vil påstå at allerede i dag er mikrobølgeovnene våre så gode at de skal kunne erstatte en vanlig tradisjonell stekeovn fullt ut når det gjelder ytelse. Fortsatt ser vi at rominnholdet er mindre enn det vanlige på tradisjonelle stekeovner. Men det er bare et plassproblem. Vi trenger ikke å forandre på ovnens konstruksjon for å lage den større, sier Hallgren.

Han legger vekt på at for eksempel magnetronen ikke behøver å gjøres større enn i dagens mikrobølgeovner, og at tiden det tar å lage mat bare er avhengig av effekten ovnen bruker.

Klar for induksjon

Med den klare trenden induksjon i dag har når det gjelder matoppvarming, koking og steking fra platetopper, er det naturlig å tenke seg at dette prinsippet også kan bygges inn i en stekeovn. Whirlpools forskere røper at de er opptatt av dette, men de ønsker ikke å snakke mye om det i dag.

– Dette er et område som vi ser nøye på i ulike kombinasjoner. Vi tenker induksjon som en kompletterende energikilde for tilbehør til slike ovner. Parallelt skjer det også en utvikling av kasseroller og panner beregnet for induksjon. Det gjør området veldig interessant. Vi tenker oss at vi kan utnytte kompetansen vi har fra krispfunksjonen til koking med induksjon. En viktig egenskap med induksjon er å ha fullstendig temperaturkontroll, og det kan vi få med å utnytte det spesielle belgegget vi har utviklet på undersiden av kje lene og pannene våre, sier Hallgren.

Han tenker da på at bunnen av kjeler og panner har et spesielt materiale som gir såkalt Curie-temperatur. Det betyr at overflaten av kjelen eller pannen lar seg varme opp til en bestemt temperatur og holder temperaturen konstant selv om oppvarmingen rundt fortsetter. Dette prinsippet bruker Whirlpool i dag for å holde en konstant temperatur på 200 grader i krisppannene.

Tre mikrofabrikker

Whirlpool har i dag 13 produksjonssteder rundt i verden. Tre av fabrikkene lager mikrobølgeovner. Fabrikken i Norrköping produserer alle innbyggingsovner for det europeiske markedet, en fabrikk i Brasil lager alle typer ovner for det amerikanske markedet mens en fabrikk i Kina lager alle typer frittstående mikrobølgeovner.

Fabrikken i Norrköping har rundt 400 ansatte og lager cirka 900 mikrobølgeovner per dag. Det gir en årsproduksjon på cirka 420.000 enheter. Dette skjer hovedsakelig på et skift mandag til fredag. Ledelsen planlegger å utvide produksjonen. Målet er å komme opp i 1,2 millioner ovner i året. I dag produserer Norrköping-fabrikken rundt 500 modellvarianter, en del er også OEM-produksjon. Det er to hovedtyper, mikro og mikro kombinert med grillfunksjon. Den siste utgjør cirka fjerdeparten av produksjonen. Ikea er i dag den største kjøperen av Whirlpools nye mikrobølgeovner. Cirka tredjeparten av alle innbyggingsovnene går til denne kunden.

– Etter hvert som de store kjedene blir mer og mer internasjonale, går vi fra en totalproduksjon til mer kundestyrt fabrikasjon, sier Ulf Sandberg som er nordisk markedssjef.

Overtok i 1992

I 1992 overtok Whirlpool divisjonen for store husholdningsapparater fra Philips-konsernet. Dermed gikk også fabrikken i Norrköping, som siden 1940 hadde drevet produksjon av forbrukerelektronikk hos Philips, over på amerikanske hender. Whirlpool ble etablert tilbake i 1911. I dag har konsernet 80.000 ansatte og omsetter for om lag 18,5 milliarder dollar.

På nordisk basis omsetter Whirlpool cirka ti prosent av totalmarkedet på omlag 5,8 millioner store husholdningsapparater.

– Salget på nordisk basis går mer og mer til kjedenes felleslager. I tillegg til Ikea er Elkjøp en av våre store kunder. En ny stor kunde blir det tyske konsernet Mediemarkt, som er i ferd med å etablere seg for alvor i Norden, sier Sandberg.

Han legger vekt på trenden med at forbrukere ønsker individuelle produkter tilpasset det enkelte hjem, slik at de kan gi kjøkkenet et stadig mer personlig preg.

Magnetron

Elektronrør for generering av elektromagnetiske svingninger med svært høy frekvens.

Whirlpool har utviklet sitt eget system for spredning av mikrobølger i ovnskammeret. Spredningen skjer mellom to åpninger oppe og nede i ovnen, og systemet er patentert.
Vivian Sandman fra Whirlpools prøvekjøkken viser det spesielle belegget som er utviklet på undersiden av Whirlpools krisppanne. Det skal gi en nøyaktig og konstant temperatur under stekeprosessen.
Whirlpool ba svenske skolebarn om å komme med ideer for fremtidens mikrobølgeovn. Forslagene var mange. Barna ønsket blant annet TV-skjerm i døren, innebygd MP3- eller CD-spiller og radio. Personalansvarlig Anita Hedling viser to av modellene laget i kartong.
Whirlpools fabrikkanlegg i Norrköping stammer fra 1940. Fabrikken har produsert mikrobølgeovner fra 1962, først for Philips og fra 1992 for Whirlpool. I tillegg til denne fabrikken har Whirlpool en mikrobølgeovnfabrikk i Kina.
All forskning rundt Whirlpools mikrobølgeovner foregår på fabrikken i Norrköping. Rundt 80 personer arbeider i denne avdelingen.
En robot foretar utprøving av alle funksjonene for hver enkelt ovn. Prøveresultatene blir lagret i datamaskinen til venstre.
Fabrikkanlegget produserer rundt 120.000 mikrobølgeovner i året. Alle er av typen innbyggingsovner.
Magnetronen, øverst til venstre i bildet, er hjertet i mikrobølgeovnen. Hovedfunksjonene den har er lite forandret fra mikrobølgeovnens barndom.
Whirlpools patenterte spredningssystem for mikrobølger gjør at en del av effekten blir ledet til undersiden av stekepannen. Det gjør det blant annet mulig å lage sprø kakebunner og riktig undervarme for steking av kjøtt og fisk.
Til toppen