Jan Fredrik Hagen er administrerende direktør i Wilfa på fjerne året, og godt fornøyd med resultatene han har oppnådd. Foto:Stian Sønsteng.

Wilfa har lykkes i snu tallene fra rødt til sort

Jan Fredrik Hagen ser frem til å presentere et godt resultat for 2006.

– Det er fire år siden du tok over som administrerende direktør i Wilfa. Hva vil du si om utviklingen i selskapet?

– Den har vært bra. Som kjent hadde vi når jeg overtok hatt noen år med svake resultater. Vårt fokus de siste årene har vært å bedre disse, og gjøre valg som skal sikre en fortsatt sterk posisjon i markedet. Det er vi i ferd med å få til. Vi hadde betydelige underskudd i 2003 og 2004. I 2005 er dette snudd til et overskudd. Ikke så stort, riktignok, men vi kan vise til sorte tall for første gang på lenge.

– Hvilken utvikling har resultatet hatt de siste årene?

– Det har beveget seg oppover fra et underskudd på 16-17 millioner i 2003 til et positivt resultat i 2005. Med vår størrelse er dette en betydelig forbedring. Det skal sies at vi har tatt mange kostnader som vi ønsket å gjøre oss ferdig med fort og resultatene er farget av dette, men det var viktig å få ryddet ordentlig med en gang. Vi hadde en betydelig resultatforbedring i 2004, men hadde fortsatt et underskudd på cirka fem millioner kroner. I 2005 gikk vi med én million kroner i overskudd etter finans. Dette viser at vi nå er på rett vei, og 2006 ser ut til å bli vesentlig bedre enn 2005. Vi håper å kunne presentere et resultat som objektivt sett fremstår som tilfredsstillende for en virksomhet av vår størrelse.

– Hvis du skal ha på deg legefrakken og beskrive helsetilstanden til Wilfa. Hva vil du si om den?

Fått ned feberen

– Vi har greid å få ned feberen, og er i ferd med å få en akseptabel tilstand. Vi har fått en sunn plattform som gjør at vi kan ta tak i de muligheter som finnes og utnytte det positivt.

– Hva har dere gjort for å bedre resultatet?

– Vi har fortrinnsvis konsentrert oss om de områdene hvor vi allerede var gode. Vi har som kjent ryddet i porteføljen, et eksempel på det er avslutningen av samarbeidet med DeLonghi. Det har for oss vært en viktig beslutning å gjøre mer av det vi allerede er gode på. Vi er sterke innen kaffe, og Moccamaster er vårt flaggskip. Utviklingen der er veldig positiv. Vi satser sterkt på utvikling av konsepter, et eksempel er vår satsning på vaffeljern der vi har lykkes godt med produktutviklingen.

– Dere har redusert antall årsverk fra 35 til 20 siden 2002. Er dere i stand til å yte den samme servicen overfor kundene?

– Jeg mener det. Vi har organisert oss på en måte slik at de utadrettede funksjonene er like gode. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om at servicegraden er svekket. Jeg tror vi klarer å opprettholde en profil som en leverandør som tar sitt service- og oppfølgingsansvar på alvor.

– Moccamaster står for en betydelig del av omsetningen deres. Er det mulig for en gammel traver som kaffetrakterne fra Technivorm å beholde markedsandelene sine?

Satser på unge kaffedrikkere

– Vi tror det. Det virker som denne merkevaren har en unik plass i norske forbrukeres bevissthet. Vi prøver å ta rekrutteringen av nye generasjoner kaffedrikkere alvorlig. Vi har en dominerende posisjon og da er det lett å lene seg tilbake. Den fellen skal vi prøve å ikke gå i. Vi investerer bevisst i den yngre generasjon, og er opptatt av at nye kaffevaner ikke fjerner fokus fra den tradisjonelle filterkaffen som er essensiell både for oss og norsk kaffebransje. Vi ser dette i et perspektiv på minst fem til ti år.

– Dere har Wilfa som egen merkevare både på småelektrisk og hvitevarer. Hvordan ligger dette merket an markedsmessig?

– Vi er store på småelektrisk og er blant de aller største i markedet. Hvitevarer er også interessant forretning for oss. Vi har her produkter i spennende segmenter, og jeg tror det er mulig å videreutvikle dette.

– Wilfa er engasjert i Sverige, Danmark og Finland. Hva er situasjonen i disse landene?

– I Sverige har vi rettighetene til Moccamaster, noe vi har hatt siden 2001. Vi er i ferd med å få fart på dette markedet, og har hatt en betydelig vekst. I Sverige selger vi også profesjonelt verktøy fra Panasonic, og vi er sterke på dette. Når det gjelder husholdningssiden har vi nå fått på plass en veldig sterk organisasjon og har hatt en positiv utvikling første halvår 2006.

I Finland har vi konsentrert vår egen organisasjon om profesjonelt verktøy. Når det gjelder Wilfa-produktene, har vi inngått en avtale med en egen distributør. De har også Mocca master i Finland, og de har et godt grep på faghandelen i det finske markedet.

Lyttepost i Estland

I Danmark er situasjonen at vi er til stede med et selskap, mens det alt vesentlige arbeidet skjer ved kontorene i Norge og Sverige.

– Wilfa har også vært engasjert i de baltiske stader. Hva er situasjonen der?

– Litt det samme som i Danmark. Vi har et selskap registrert i Estland, men bruker dette bare som en lyttepost. Avtalen med den finske distributøren omfatter også Estland. Vi har valgt å konsentrere oss om primærmarkedene.

– Har dere ekspansjonsplaner for det øvrige Europa?

– Ikke som vi tar sikte på å investere i fra Norge, men vi har et kontor i Hong Kong som arbeider med en rekke aktører i Europa. Dette er både Wilfa-produkter, og varer til kunder som ønsker forbindelser inn mot kinesiske leverandører.

– Hva betyr det for Wilfas egen portefølje at dere har fem ansatte i Kina?

– Mye. De er sterkt involvert i kv alitetskontroll, og dette er svært viktig for oss. De hjelper oss å finne de rette leverandørene i et marked som kan være uoversiktlig.

– Du har snart vært fire år i bransjen. Hva har overrasket deg mest?

– Jeg synes ikke det har vært de helt store overraskelsene, men jeg hadde kanskje sett for meg en større dynamikk i utviklingen av kundeopplevelser i butikk. Det finnes muligheter som i dag ikke utnyttes. Ansvaret for dette ligger også hos oss som leverandører.

Til toppen